Pankkiyhteys lahjoituksille:
King’s Kids Finland / YWAM Finland Ry
Tilinumero:FI47 5730 0820 7648 07 (Osuuspankki)
BIC-koodi: OKOYFIHH

Lahjoitusten viitenumerot (Muista käyttää viitettä!):
77884            King’s Kids Finlandin kansalliseen työhön

Rahankeräyslupa:

YWAM Finland ry, office@ywam.fi, Sairaalankatu 5-7, 33100 Tampere
RA/2023/77
Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus:
– kotimaassa ja ulkomailla tehtävään yleissivistävään koulutustoimintaan
– kristillisen maailmankuvan ja kulttuurin vahvistamiseen ja edistämiseen Suomessa ja maailmanlaajuisesti
– nuorten auttamiseen omaksumaan kristillisen maailmankuvan mukaisen elämäntavan ja kulttuurin
– sosiaali-, avustus- ja kehitysyhteistyöhön
– voittoa tavoittelemattomaan opetusmateriaalien julkaisutoimintaan
– lapsi- ja nuorisotyöhön
– leiritoimintaan ja kerhotoiminnan ylläpitämiseen
– tiedottamiseen ja yhteistyöjärjestöjen kautta tapahtuvaan kansainväliseen yhdistykseen tarkoitusta vastaavaan toimintaan
– paikallisyhdistysten kautta tapahtuvaan paikalliseen yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan.
Kerättyjä varoja voidaan käyttää edellä mainitusta toiminnasta aiheutuviin henkilöstö- ja palkkakuluihin
siltä osin, kuin kulut aiheutuvat kerättävien varojen yksinomaan yleishyödyllisten käyttötarkoitusten toteuttamisesta.