Pankkiyhteys lahjoituksille:
King’s Kids Finland / YWAM Finland Ry
Tilinumero: FI 75 8146 9710 0423 33 (Danske Bank)
BIC-koodi: DABAFIHH

Lahjoitusten viitenumerot (Muista käyttää viitettä!):
3007              King’s Kids Finlandin kansalliseen työhön
3023              Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen heimon aluetyöhön
3036              Etelä-Suomen heimon aluetyöhön
3049              Länsi-Suomen heimon aluetyöhön
3052              Itä-Suomen heimon aluetyöhön
3065              Keski-Suomen heimon aluetyöhön

Rahankeräyslupa:
Luvan saaja: YWAM Finland Ry
Rahankeräysluvan tunnus: RA/2017/1353
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Toimeenpanoaika: 14.1.2018-13.1.2023
Toimeenpanoalue: koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
1. Kristilliseen lähetystyöhön, sosiaalityöhön ja sivistystyöhön, valmentavan, ja hengellistä elämää syventävän koulutus- ja kurssitoiminnan järjestämiseen Suomessa ja ulkomailla
2. Kristillisen diakonia- ja sosiaalityön harjoittamiseen Suomessa ja ulkomailla sekä kehitysyhteistyöhankkeiden toteuttamiseen. Kristillisen yksityiskoulutoiminnan edistämiseen ulkomailla.
3. Lapsi- ja nuoristötyöhön järjestämällä lapsille ja nuorille matkoja, kerho- ja leiritoimintaa Suomessa ja ulkomailla.
4. Kristillisestä lähetystyöstä, humanitaarisesta työstä, lapsi- ja nuorisotyöstä, pakolaistyöstä, näiden työmuotojen nykytilanteesta ja tarpeista tiedottamiseen Suomessa.