KING’S KIDS

King’s Kids Finland

King’s Kids Finland on osa YWAM Finlandin toimintaa. Kansainvälisesti King’s Kids -toimintaa on yli 160 maassa laajentuen jatkuvasti.

King’s Kids -toiminta  perustuu vapaaehtoisuuteen.  Yhteiset arvot ja periaatteet ohjaavat vastuukantajien ja kaikkien  mukana olevien työskentelyä. Vaikka King’s Kids -toiminta on Suomessa usein osa jonkin paikallisseurakunnan työtä, niin toiminta on yhteiskristillistä ja myös muihin seurakuntiin kuuluvat lapset, nuoret ja aikuiset ovat tervetulleita ryhmiin.

Sukupolvien, seurakuntien ja kansojen välinen yhteys on King’s Kids -toiminnassa suuri voimavara.  Eri sukupolvet, lapset, nuoret ja aikuiset voivat yhdessä toimien ja myös toisiltaan oppien kasvaa Jumalan tuntemisessa.  Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus elää todeksi kristillisen opetuksen sisältöjä laittaen omat lahjansa käyttöön.  Nuoria rohkaistaan ja he voivat kasvaa vastuuseen, johtajuuteen ja kansainvälisyyteen sekä tekemään yhteistyötä eri seurakunnista ja  kultuureista tulevien kanssa.

King’s Kids -toiminnan tavoitteet:

 • Innostaa sukupolvia palvelemaan yhdessä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, kaikkialla maailmassa.
 • Varustaa lapsia, nuoria, perheitä ja palvelualttiita johtajia elämään Jumalan valtakuntaa todeksi ja viemään sitä eteenpäin.
 • Tavoittaa ne ihmiset, jotka eivät ole vielä kuulleet evankeliumia.
 • Pitää huolta apua tarvitsevista lapsista, nuorista ja heidän perheistään.

Ota yhteyttä

kingskids@ywam.fi

TUE LAHJOITTAMALLA

Tule mukaan toimintaan

Paikallisryhmien toimintaan ovat tervetulleita perheet, lapset, nuoret ja aikuiset. Myös leirit, tapahtumat ja aktiot ovat sinua varten, vaikka et olisikaan mukana ympärivuotisessa toiminnassamme! Tervetuloa mukaan joukkoomme!

Eri paikkakunnilla toimivat paikallisryhmät kokoavat säännöllisesti yhteen yhteensä satoja lapsia, nuoria ja aikuisia.

Paikallisryhmien kokoontumisissa vietetään hauskaa aikaa yhdessä Raamattua opiskellen, rukoillen ja ylistäen. King’s Kidsien tyyliin nämä tapahtuvat lapsen ja nuoren ikätason mukaisesti ja luovuutta käyttäen. Lisäksi tietenkin harjoitellaan uusia koreografioita tai draamoja, tehdään videoita, urheillaan, askarrellaan, retkeillään, tehdään käytännön auttamistyötä, soitetaan bändissä tai lauletaan kuorossa – kunkin ryhmän mielenkiinnon ja taitojen mukaan. Paikallisryhmän toiminta saa ja voi olla hyvinkin omannäköistä  eri paikkakunnilla, kunhan se perustuu yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin

Paikallisryhmät toimivat yleensä jonkin kristillisen seurakunnan, kristillisen koulun, järjestön tai YWAM Finlandin keskuksen yhteydessä ja toiminta on aina yhteiskristillistä.  Säännöllisten kokoontumisten lisäksi paikallisryhmillä on monesti omia leirejä, esiintymismatkoja tai erilaisia projekteja, joissa he ovat mukana. Paikallisryhmän toiminnassa jokainen saa tuoda omat lahjansa käyttöön ja opetella uusia taitoja turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä.

Nuorista, aikuisista ja perheistä koostuvia ryhmiä lähtee vuosittain kertomaan ilosanomaa kotimaahan tai ulkomaille. He tekevät sen mm. koreografioiden, draamojen, urheilun tai käytännön palvelutyön kautta todistaen Jeesuksesta. Näin he toteuttavat Jeesuksen sanoja: “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat opetuslapsikseni”.

Aktiossa käydään esiintymässä ja kertomassa ilosanomaa mm. erilaisissa keskuksissa, kouluissa, seurakunnissa, ostoskeskuksissa, toreilla ja kaduilla. Toisinaan päästään palvelemaan ja auttamaan ihmisiä heidän koteihinsa ja kyliinsä. Aktio on ainutlaatuinen mahdollisuus omaan hengelliseen kasvuun arkielämästä poikkeavan ympäristönsä vuoksi. Aktio on myös erinomainen tapa nähdä ja tehdä lähetystyötä.

Kansainvälisiin aktioihin sisältyy aina harjoitusleiri, jossa valmistaudutaan aktioon. Harjoitusleirin aikana saadaan opetusta, opitaan tuntemaan Jumalaa ja aktioon osallistuvia henkilöitä enemmän, opetellaan koreografiat, draamat tai harjoitellaan jalkapalloa riippuen siitä, minkä tyyppinen aktio on.

Rohkaisemme jokaista nuorta ja perhettä osallistumaan aktioon! Aktion henkilökunnassa on useita vastuullisia aikuisia, jotka pitävät huolta pienimmistäkin. Ikäraja lyhytkestoisiin (noin 5 vrk), lähinnä Suomeen ja Baltian seudulle järjestettäviin aktioihin on 12 vuotta, jos nuori lähtee yksinään. Perheen mukana nuoremmatkin ovat tervetulleita. Kaukaisempiin, pidempikestoisiin aktioihin ikäraja on yksin osallistuvalla nuorella yleensä 15 vuotta.

Erilaisia leirejä järjestetään ympäri Suomea. Yleensä leireille ovat tervetulleita kaikenikäiset, niin lapset, nuoret, aikuiset kuin isovanhemmatkin. Leireillä opitaan uutta esimerkiksi tanssi-, musiikki-, draama-, urheilu- tai mediakanavissa. Aikuisille voi olla lisäksi esimerkiksi parisuhdekanava. Yhteisten opetus- ja ylistyshetkien kautta opitaan tuntemaan Jumalaa. Leirien yhteydessä voi olla myös esiintymismatka lähiseudulle.

Leirit ovat mahtava tapa saada uusia ystäviä ja oppia uusia taitoja sekä saada tukea henkilökohtaiseen hengelliseen kasvuun. Leireillä perheet saavat mahdollisuuden viettää mukavaa aikaa yhdessä. Monille perheille King’s Kids -leiri onkin vuoden kohokohta!

King’s Kidsit järjestävät säännöllisesti tapahtumia, jotka kokoavat yhteen satoja ihmisiä.

Suosituin King’s Kidsien tapahtumista on valtakunnallinen juhla, Ilonpäivät. Ilonpäiviä juhlitaan aina tammikuussa loppiaisen tienoilla. Paikallisryhmät eri puolilta Suomea kokoontuvat yhteen ylistämään Jumalaa sekä oppimaan uutta opetushetkissä ja mielenkiintoisilla kanavilla. Paikallisryhmistä koostuvat heimot esittävät vauhdikasta ohjelmaa ja monesti ohjelmassa on mukana esiintyminen tai retki tapahtuman ulkopuolellekin.

Talvella kaikenikäiset King’s Kidsit kokoontuvat esimerkiksi laskettelutapahtuma Avalancheen Siilinjärvelle. King’s Kidsien vauhdikkaat esiintymiset sekä vierailevat bändit tavoittavat iloisella sanomallaan koko laskettelukeskuksen.

King’s Kidsit järjestävät ja ovat mukana myös monissa muissa tapahtumissa ympäri vuoden. Lisäksi Suomen King’s Kidsit osallistuvat King’s Kidsien kansainvälisiin tapahtumiin, esimerkiksi Euroopan staff-konferenssiin aina joka toinen vuosi.

King’s Kids Finland järjestää erilaisia koulutuksia. Haluamme varustaa paikallisryhmien vastuunkantajia ja kouluttaa uusia työstä kiinnostuneita henkilöitä.

Starttiseminaari on tarkoitettu uusille ryhmille ja työstä kiinnostuneille. Seminaarissa käydään läpi King’s Kidsien arvot ja toimintaperiaatteet ja mietitään yhdessä, miltä ryhmän toiminta voisi näyttää kullakin paikkakunnalla.

Paikallisryhmien vastuunkantajille tarkoitetuissa jatkoseminaareissa ja staff-päivillä perehdytään syvemmin King’s Kids-arvoihin ja vaihdetaan käytännön vinkkejä ja kokemuksia. Yhteinen ylistys, rukous ja raamatunopetus on myös tärkeä osa vastuunkantajien varustamista.

King’s Kids Finland järjestää myös kaikille avoimia koulutuksia lapsi-, nuoriso- ja perhetyöstä kiinnostuneille.

Jos olet  kiinnostunut King’s Kids-toiminnasta ja omalla paikkakunnallasi ei ole vielä omaa ryhmää, niin rohkaisemme sinua harkitsemaan oman ryhmän aloittamista!  Voit vaikka tulla tutustumaan sinua lähinnä olevaan ryhmään yksin tai muiden kanssa.  Alussa olisi hyvä olla esimerkiksi 1-3 perhettä ja muita eri ikäisiä ihmisiä, jotka ovat valmiita sitoutumaan toimintaan mukaan vastuunkantajina vapaaehtoistyöperiaatteella, sillä perheet ovat King´s Kids työn tukipilari. Kun mukana on useampia perheitä, jotka kokevat King’s Kids-työn arvot ja periaatteet omakseen, työ on vahvemmalla perustalla.

Jos nämä asiat ovat kunnossa ja koette, että haluatte olla aloittamassa toimintaa, niin tulemme mielellämme pitämään starttiseminaarin paikkakunnallesi! Tässä seminaarissa  olisi hyvä olla mukana kaikki vastuuta kantamaan haluavat vapaaehtoiset sekä seurakuntien työntekijöitä. Starttiseminaarissa käymme läpi  tarkemmin King´s Kids- työn arvoja ja sisältöjä. Työn oppii tekemällä ja vuosittain voi osallistua jatkokoulutukseen eri koulutuspäivillä.

Sinulla on lahjoja!

King’s Kids Finland etsii erilaisiin palvelutiimeihin kaikenikäisiä innokkaita tyttöjä ja poikia, miehiä ja naisia

muun muassa
valokuvaamaan, piirtämään, kirjoittamaan,
tekemään mainoksia, videoita, lehtijuttuja, internetsivuja,
suunnittelemaan leirejä, tapahtumia, aktioita,
palvelemaan Jumalaa kaikilla lahjoillaan!

Ota yhteyttä, jos kiinnostuit!

Arvot ja periaatteet

Suhde Jumalaan

Meillä, lasten ja nuorten hengellisinä ohjaajina, hengellisinä isinä ja äiteinä, on mahdollisuus johtaa lapsia ja nuoria löytöretkelle Jumalan luonteeseen ja Hänen toimintatapoihinsa.  Haluamme opettaa heitä kuulemaan Jumalan ääntä, ilahduttamaan Häntä ja noudattamaan Hänen tahtoaan. Pyrimme opettamaan Raamatun sanan mukaisesti, esimerkkimme kautta, mitä tarkoittaa elää Jumalan ystävänä, Hänen pyhyydessään ja Häntä kunnioittaen ja Jeesusta seuraten.  Kun nuoret kokevat Jumalan armon elämässään, heille herää tahto kertoa siitä muillekin.

Opetuslapseuttaminen

Koska kansainvälinen King´s Kids – työ on tunnustuskuntiin sitoutumatonta toiminnassaan, keskitymme opetuksessa erityisesti Jumalan luonteeseen, Raamatun keskeisiin periaatteisiin ja eri tunnustuskuntia yhdistäviin asioihin, emme seurakuntien oppieroavaisuuksiin.  Suomessa King’s Kids – verkostoon kuuluva paikallisryhmä voi olla osa paikallisseurakunnan/-seurakuntien, kristillisen järjestön, koulun tai Missionuorten keskuksen toimintaa, mutta sen toiminnan tulee olla kaikille avointa.

Johtajina haluamme omassa elämässämme seurata Jeesuksen mallia opetuslapseudessa ja olla itse mallina palvelevasta johtamistavasta. Tavoitteenamme on opettaa lapsia ja nuoria valmistelemaan ja tekemään esiintymiset, projektit tai urheilutapahtumat ensisijaisesti rakkaudesta Jumalaa kohtaan, eikä niinkään tunnustuksen tai kunnian toivossa. Opetamme nuorille, että Jumala iloitsee vilpittömällä sydämellä palvelevasta ihmisestä. Kun nuoret oppivat ottamaan toiset huomioon, palvelemaan toisia ja harjoittavat epäitsekkyyttä, he ovat voimakas osoitus Jumalan valtakunnan todellisuudesta.

Tärkein päämäärä King’s Kids – toiminnassa, lähetysmatkoilla eli aktioissa ja muissa tapahtumissa on opettaa jokaista nuorta omaksumaan kestävä henkilökohtainen kristillinen elämäntapa. Valmistautuminen esiintymisiin ja aktioon sekä yhteinen loppuyhteenveto matkan tai tapahtuman jälkeen ovat kaikki yhtä tärkeitä vaiheita. Tällöin aktiosta tai esiintymisestä ei tule vain hetkellinen “tunnehuippu”. Tavoitteena on, että kun nuori palaa aktiosta arkielämään, hän voi odottaa innolla, mitä hyvää Jumala haluaa tehdä hänen jokapäiväisessä elämässään.

Lasten, varhaisnuorten ja teini-ikäisten hengellinen kapasiteetti

Ymmärrämme ja arvostamme lasten ja nuorten kykyä tuntea Jumala, kuulla Hänen äänensä ja puhua Hänen sanaansa. Lukiessamme evankeliumeita huomaamme, että usein juuri lapsilla oli tarkkanäköisyyttä tunnistaa, kuka Jeesus todella oli. Ohjaajina meidän tulee seurata Jeesuksen esimerkkiä ja toivottaa lapset ja nuoret tervetulleeksi osaksi elämäämme. Ymmärtämällä lapsen fyysisen, henkisen ja hengellisen kehityksen vaiheet ja perusasiat, voimme kohdistaa opetuksemme juuri heidän ikäkautensa tarpeisiin.

Ohjaamme ja autamme varhaisnuoria harjoittelemaan ja teini-ikäisiä jo ottamaan vastuuta ryhmän toiminnasta ja päätöksenteosta.  Vastuunottamisen harjoittelu on erityisen tärkeää tässä iässä, jolloin nuoren elämänkatsomus ja identiteetti alkavat muotoutua.

Perheiden ja sukupolvien yhdistäminen

Koti on oppimisen ja palvelemisen paikka ja perusta yhteiskunnassa vaikuttamiselle. Rohkaisemme kokonaisia perheitä osallistumaan King´s Kids – työhön. Yhdessä toimimisen ja ulospäin suuntautumisen kautta perheiden ihmissuhteet usein myös eheytyvät. Sukupolvien välinen yhteys tuo erityistä vahvuutta ja tasapainoa toimintaan. Jumalan perheessä eri ikäryhmät voivat oppia toinen toisiltaan ja olla toisilleen siunaukseksi.

Tiimijohtajuus ja toimiva yhteistyö

Rohkaisevat ja rakastavat ihmissuhteet ovat avain tehokkaaseen tiimijohtajuuteen ja kannustavat palvelemaan toisia. Kaikkia päätöksiä tehdessämme etsimme yhdessä rukoillen Jumalan suunnitelmaa ja pyrimme yksimieliseen päätökseen. Vaikka ryhmänjohtaja kantaa viimekädessä vastuun päätöksenteosta, on ryhmän johtajuus jaettu eri osa-alueista vastuussa olevien kesken. Näin nuoret saavat käsityksen erilaisista johtamistyyleistä.

Epäselvyyksien välttämiseksi johtajuuden rakenteen ja vastuiden tulee olla selvät kaikille ryhmään kuuluville. Koska nuorista huolehtiminen on vastuullista, tulee johtajien ja vastuunkantajien olla koulutettuja tehtäviinsä ja heillä pitää olla selkeä käsitys turvallisuudesta, luottamuksellisuudesta, omasta vastuualueestaan ja tehtävästään. Myös aikuisina ryhmänjohtajina ymmärrämme, että voimme oppia paljon toisilta johtajilta sekä nuorilta vastuunkantajilta. Kokemuksen ja osallistumisen kautta voimme myös auttaa toisia kasvamaan. Vaalimme ja arvostamme yhteyttä ja avoimuutta paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla osallistumalla yhteiseen King’s Kids Finlandin henkilökunnan koulutukseen ja muihin yhteisiin tapaamisiin.

Ulospäin suuntautuminen

Ylistys on oleellinen osa King’s Kids – toimintaa. Ylistyksessä ja rukouksessa etsimme ja kuuntelemme Jumalan ääntä ja tahtoa. Nuorten alkaessa tuntea Jumalan sydäntä läheisemmin he huomaavat, että Hän suree kärsivää maailmaa. Tämä rohkaisee esirukoukseen ja palvelemiseen. Jumalan rakkauden yltäkylläisyyden tunteminen näkyy haluna suuntautua ulospäin ja jakaa Jumalan rakkautta myös oman lähipiirin ulkopuolelle.

2000 – luvun nuorilla on erityinen tehtävä tuoda Jumalan valtakunnan arvoja kaikille yhteiskunnan tasoille. Johtajina tunnustamme, että Jumala voi toimia yksinkertaisen, lapsenkaltaisen uskon kautta kaataen korkeitakin hengellisiä raja-aitoja (Psalmi 8:2). Tämä on tärkeä tiedostaa, ettemme rajoita lapsilta mahdollisuuksia nähdä Jumalan ihmeellinen voima toiminnassa. Jumalan kunnia loistaa usein kirkkaimmin juuri suurimman pimeyden keskellä, kun lapset ja nuorten saavat todistaa Jumalasta ja siitä, mitä Hän heille merkitsee. Uskomme, että Jumalalla on tehtävä ja kutsu tämän sukupolven nuorille. Haluamme kannustaa nuoria, ei tyytymään toiseksi parhaaseen, vaan rohkeasti sitoutumaan Jumalan tahdon noudattamiseen.

Yhteystiedot

Aluekoordinaattorit:

Pohjois-Suomi ja Pohjanmaa: Katariina Korpela, katariina.korpela(at)hotmail.com, 040 4120965
Itä-Suomi: Minna Räihä, kingskids.minna(at)gmail.com
Länsi-Suomi: Outi Rantanen, oukka.rantanen(at)gmail.com
Keski-Suomi: Anna Laakkonen, anna.m.laakkonen(at)gmail.com ja Anna Laine, annamirjami.laine(at)outlook.com
Etelä-Suomi: Ilona Saarela

 

Paikallisryhmien toimintaa johtavat paikalliset vastuunkantajat. Moni tekee King’s Kids -työtä vapaaehtoisena muun työnsä ohessa ja osa tekee sitä osana työtään esimerkiksi seurakunnan lapsi- tai nuorisotyöntekijänä.

NURMIJÄRVI – KIDS PRAISE
Krista Länsikunnas
krista.lansikunnas(at)gmail.com

VANTAA
Erika Kämper

exu6789(at)hotmail.com

HELSINKI

Roosa Pitkäranta

roosa.pitkaranta(at)gmail.com

PORI – JOYKIDS
Eija & Tomm Viljaneni, Soili & Jukka Valkama
joykids.pori(at)dnainternet.net
+35840 5578384

SASTAMALA – ILONSILTA
Anna-Liisa Fisher
annaliisa35(at)hotmail.com

RiikkaLindroos
riikka.lr(at)gmail.com
+35846 8109337

Katja Koivuniemi

UUSIKAUPUNKI – ILOTULITUS
Meeri Korpi
meeri.a.korpi(at)gmail.com

TAMPERE – JOYSEEDS
joyseeds.tampere(at)gmail.com

JOENSUU – VALON PISARAT
Anne Karttunen-Kuisma
anne.karttunen(at)kupilka.fi

KAAVI-JUANKOSKI – IlONPISARAT
Jatta ja Olli Inkinen
olli.inkinen(at)evl.fi

KUHMO – ILON TÄHDET
Marja-Leena Suutari
marja-leena.suutari(at)evl.fi
+35850 3417175

SIILINJÄRVI
Hanna Haapala
+358 44 5121183

KOKKOLA – HEAVENLY STARS
Leena Isojärvi
leenaisojarvi(at)gmail.com
p. +35850 467 3307

 

OULU – TULIKOTKAT
Tarja Hyttinen
tarja.k.hyttinen(at)gmail.com,
p. +35844 570 9529

 

SEINÄJOKI – DANCING DISCIPLES

Jeanette Fagerholm
jeanettefagerholm(at)gmail.com

 

VAASA – ILON ASKELEET
Arja Riitta Iilahti
arjariitta.iilahti(at)evl.fi
+35844 4808244

Tuotteet

100 Rukousleikkiä

Leikki on Jumalan keksintö ja leikit ovat erinomainen tapa oppia ja kasvaa. Miksi emme voisi käyttää niitä oppiaksemme kuulemaan Jumalaa ja puhumaan Hänelle. Leikit ovat hauskimpia yhdessä muiden kanssa ja yhdessä toimiminen tuo rukouksiimme keskinäistä yhteyttä, joka saa rukouksemme tuottamaan tulosta.

Huittisissa ollaan koettu materiaalin toimivan:
“Rukousleikit ovat rohkaisseet sekä lapsia, nuoria että myös aikuisia rukoilemaan entistä vapaammin. Leikit ovat opettaneet, ettei rukouksen tarvitse olla monimutkaista eikä monisanaista. Rukoilla voi todellakin monella eri tavalla ja käyttää avuksi koko kehon kieltä, ja kaikki rukoukset Jumala kuulee!”

Hinta 5e

7×7 King’s Kids -materiaalipaketti

Loistava starttipaketti lasten ja nuorten toiminnan aloittamiseen, myös muille kuin King’s Kids -ryhmille. Sisältää:

 • 7 King’s Kids –toiminnan arvoa
 • 7 Jäänmurtaja – leikkiä
 • 7 Askelta esirukoukseen
 • 7 Rukousleikkiä
 • 7 Tapaa kiittää ja ylistää Jumalaa
 • 7 Tapaa lukea raamattua lasten kanssa
 • 7 Opetuskokonaisuutta luomisesta

Hinta 10e (King’s Kids -verkostoon kuuluville ryhmille maksuton)

Rukousleikit 2

Nyt myös Porin Joykidsien kokoama Rukousleikit 2 -kirjanen, joka pitää sisällään Sanasta rukoilua, luontorukouksia ja monia muita toiminnallisia rukouksia.

Hinta 5e

Vihkotehtävät

Tilaa Porin Joykidsien Vihkotehtävät -opas. Vihkotehtävä on lyhyt Raamatunkohtaan pohjautuva lapselle/nuorelle suunnattu opetuskohta, johon liittyy henkilökohtainen tehtävä. Tämä tehtävä voi olla ikätasoon sopiva tekeminen, mietittävä kysymys tai muu sellainen, jossa kyseinen sanankohta tulee lapselle/nuorelle eläväksi ja ymmärretyksi.

Hinta 5e

Sana arkeen

Opas sisältää kaksi Raamatun Sanaan pohjautuvaa ohjelmaa henkilökohtaisen Jumalasuhteen hoitoon. With my God -ohjelma 10 viikkoa ja Jumalan lupaukset -ohjelma 15 viikkoa. Materiaalin tuottanut Porin Joykids.

Hinta 5e

Sana-rukoukset

Porin Joykidsien tuottama materiaalivihkonen, jossa Sana-rukouksia, Sana-ylistyksiä, toiminnallisia rukouksia, rukousleikkejä sekä tarverukouksia.

Hinta 5e

Tuotteet toimitetaan sähköpostitse pdf-muodossa. Tilaukset: kingskids.ilona(at)gmail.com

King’s Kids -huppari

Vetoketjullisen hupparin värinä on musta tai uutuutena turkoosi  ja painatukset valkoisella. Selässä iso kruunu-logo ja edessä vasemmalla pieni King’s Kids Finland -logo.
Aikuisten vetoketjuhuppari (koot S-XXL) on Fruit of the Loom Classic Hoody Full ZipHINTA 25e/kpl

Lasten vetoketjuhuppari (koot 116-128-140-152-164cm) myös Fruit of the Loomin mallista. HINTA 20e/kpl

Ilmoita haluamasi koko ja lukumäärä, postimaksut lisätään hintaan.
Huppareiden kyselyt ja tilaukset: kingskids.ilona(at)gmail.com

King’s Kids -t-paita

Paita on denim-sininen ja painatus valkoinen. Valmistettu orgaanisesta puuvillasta (100%).

HINTA 15e/kpl lasten koot ja 20e/kpl aikuisten koot. 
Ilmoita haluamasi koko ja lukumäärä, postimaksut lisätään hintaan.
Kyselyt ja tilaukset: kingskids.ilona(at)gmail.com
Lasten koot:
3-4v
5-6v
7-8v
9-10v
11-12V
Aikuisten unisex-koot
S
M
L
XL
XXL

Curtis Clewett – 3GThe Art of Living Beyond Your Life: How to pass on your most important values through the second to third and even fourth generations

What core values shape your existence? How do you seal these into the soul of succeeding generations, literally extending your life beyond physical death? “3G” is a personal yet authoritative guide to leaving such a legacy. The author draws on four decades of working with young people and families, leadership teams and business, to give you the keys to: *Not just fix problems but affix values *Recognize and take advantage of “teachable moments” *Understand why Einstein said: “if you want your children to be really smart, tell them stories!” Whether married or single; in charge of hundreds, or only one person looks to you for influence, start reading and let your 3G journey begin now! Englanniksi, Hinta 10e 

Hintoihin lisätään postituskulut.

Tilaukset: kingskids.ilona(at)gmail.com

TULE MUKAAN LASTEN RUKOUSMATKALLE!

Lasten rukousmatka -materiaali johdattaa lapsen syvempään ymmärrykseen siitä, kuka Jumala on, mikä on hänen identiteettinsä Kristuksessa ja miten jokainen voi olla mukana Jumalan teoissa rukouksen kautta.
Lasten rukousmatka sisältää kymmenen oppituntia, joista jokainen sisältää raamatunjakeet, rukouksen, tarinan, keskustelunaiheet kysymyksineen, leikin, räpin ja paljon muuta! Lapsille on lisäksi oma tehtävävihko. Voit tutustua materiaalin englanninkieliseen versioon täällä:

www.theprayercovenant.org/children/

Materiaali on nyt käännetty suomeksi, mutta sen valmiiksi saattamiseen tarvitsemme 600 euroa oikolukijan/kielentarkastajan palkkioon, jotta saamme tekstin hiottua julkaisukuntoon.  Kannustamme teitä osallistumaan Lasten rukousmatkalle lahjoittamalla haluamasi summa mielellään 15.6.2022 mennessä (keräysaikaa jatkettu), jotta tämä mahtava materiaali olisi pian kaikkien Suomen lapsiryhmien saatavilla.

Rukousterveisin:
Ilona Saarela (King’s Kids/YWAM) kingskids.ilona@gmail.com
Eva Sarsa (SEA:n lapsityön verkoston pj) lapsityonverkosto@suomenea.fi

Lahjoitusohjeet:

Saaja: YWAM Finland Ry

Tilinumero: FI 75 8146 9710 0423 33

BIC-tunnus: DABAFIHH

Viitenumero: 4077 (Muista käyttää viitenumeroa)

Luvan saaja: YWAM Finland Ry

Rahankeräysluvan tunnus: RA-2017-1353

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajaishallinto

Toimeenpanoaika: 14.1.2018-13.1.2023

Toimeenpanoalue: Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Haluatko tietää lisää? Email: kingskids@ywam.fi