Tietoa koulutuksistamme

YWAM Finland järjestää erilaisia koulutuksia ympäri vuoden useammilla toimipaikoilla eri puolilla maata. Järjestömme peruskurssi on nimeltään DTS (Discipleship Training School), Opetuslapseuskoulu. DTS ei ole perinteinen raamattukoulu, jossa opiskellaan systemaattisesti jotakin Raamatun kirjaa tai teologiaa, vaan enemmänkin “elämää Jeesuksen jalkojen juuressa”. Kyse ei ole niinkään uuden oppimisesta, vaan enemmänkin Jumalan rakkauteen, Raamatun kokonaiskuvaan ja Jeesuksen tärkeimpiin opetuksiin tutustumisesta käytännön tasolla, kristittyjen yhteydestä nauttimista ja oman elämän likoon laittamista lähetyskentällä. DTS on jokaiselle oppilaalle erilainen ja henkilökohtainen matka, mutta pitää samalla sisällään YWAM:n DNA:n ja toimii siten ponnahduslautana kaikkeen YWAM:n sisällä tehtävään toimintaan ja koulutukseen.

Suoritettuasi DTS:n voit hakea YWAM:n työyhteyteen tai vaikka ns. toisen asteen koulutuksiin, joista Suomessa järjestettäviin voit tutustua tällä sivulla.

Tutustu myös YWAM:n kansainväliseen koulutustarjontaan www.ywam.org.

DTS -opetuslapseuskoulu
(Discipleship Training School)

Hae mukaan

Opetuslapseuskoulu eli Discipleship Training School (DTS) on YWAM:n University of the Nations -yliopiston peruskurssi, jonka tarkoituksena on johdattaa opiskelijoita syvempään Jumalan tuntemiseen ja auttaa jokaista löytämään omat lahjansa ja paikkansa elämässä – ja vaikkapa lähetystyössä.

Eri opetuslapseuskouluissa on hieman erilaisia painotuksia, mutta koulun perusrakenne ja tavoite on sama: Tunne Jumala ja tee Hänet tunnetuksi. YWAM:n opetuslapseuskouluun kuuluu aina n. 12 viikon luentojakso sekä pääosin ulkomailla toteutettava vähintään 8 viikon harjoittelujakso.

Opetuslapseuskouluja on järjestetty maailmanlaajuisesti yli 40 vuotta ja Suomessakin vuodesta 1974 alkaen, alussa tosin eri nimellä.

Opetuslapseuskoulussa painottuu kokemuksellinen oppiminen ja yhteisöllisyys. Tyypillisen luentoviikon ohjelma on varsin intensiivinen; opetusta tai muuta toimintaa on usein kuutena päivänä viikossa. Myös luentojaksoon sisältyy jonkin verran ulospäin suuntautuvaa toimintaa, esim. vierailuja, käytännön palvelua ja tapahtumien järjestämistä. Luentojakson opettajat tulevat sekä Suomesta että ulkomailta.

Yhdessä tekeminen ja kasvaminen, kuten myös esirukous ja ylistys, on tärkeä osa opetuslapseuskoulua. Opetuslapseuskoulun tarkoitus on ohjata opiskelijoita henkilökohtaiseen kasvuprosessiin, identiteetin löytämiseen Jumalan lapsena, huolehtimaan Jumala-suhteesta ja ihmissuhteistaan sekä tunnistamaan omat lahjansa ja kutsumuksensa.

Ulkomaan harjoittelujakso eli aktio on olennainen osa opetuslapseuskoulua. Harjoittelujaksolla päästään heti soveltamaan opittua käytäntöön ja olemaan osa Jumalan vastausta maailman haasteisiin. Ulkomaanjakson aikana tutustutaan lähetystyöhön ja kehitysyhteistyöhön vieraassa kulttuurissa yhteistyössä esim. paikallisten seurakuntien kanssa.

Opetuslapseuskoulut ovat avoimia kaikenikäisille. Tosin jotkut kurssit ovat suunnattu erityisesti kaikille sukupolville soveltuviksi. Mahdollisuus esimerkiksi lasten kanssa osallistumiseen riippuu koulusta. Ulkomaanharjoittelujaksoon osallistuminen voi edellyttää, kohdemaasta riippuen, kohtuullista terveyttä ja fyysistä suorituskykyä.

Suomessa tai ulkomailla suoritettu YWAM:n opetuslapseuskoulu on edellytyksenä University of the Nations -yliopiston toisen asteen koulutuksiin, sekä YWAM:n työntekijänä toimimiseen. University of the Nations -yliopiston (www.uofn.edu) koulutuksia järjestetään lukuisissa toimipisteissä kaikissa maanosissa.

Opetuslapseuskoulu on suunniteltu rohkaisemaan oppilaita kehittämään omaa henkilökohtaista luonnettaan, rakentamaan elävää suhdetta Jumalaan, ja tunnistamaan jokaisen ainutlaatuisia lahjoja ja kutsua. Uusien kulttuurien ymmärtäminen ja kansainvälinen tietoisuus ovat jatkuvasti läsnäolevia elementtejä valmistaen oppilaita tavoittamaan nykyisiä ja tulevia sukupolvia Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan: “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” Matt 28:19.

All For Jesus DTS

YWAM Oulu

All For Jesus DTS

Opetuslapseuskoulun perusta on rakkaus ja yhteys. Jeesus sanoi: “Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus.”

Tule ja koetaan yhdessä Jumalan muuttava rakkaus ja ollaan yhtä Hänen läsnäolossaan.

Tätä koulua ei järjestetä vuonna 2022

Lue lisää

SEEK -opetuslapseuskoulu nuorille

Hae mukaan

SEEK School sisältää luentojakson, jossa opettamassa ovat eri opettajat sekä aktiojakson, jossa pääsee laittamaan oppimansa käytäntöön. Lisäksi luvassa uusiin ystäviin tutustumista, yhdessä elämistä ja olemista, hauskanpitoa, ylistystä, rukousta ja monenlaista muuta! SEEK School tarjoaa myös hyvän kokemuksen siitä, mitä kokoaikainen opetuslapseuskoulu on. (Huomioithan, että SEEK School ei ole kokoaikainen DTS, eikä siitä saa University of the Nationsin opintopisteitä.)

SEEK School

Kesäkuu 2021

SEEK School

SEEK ARVOT: GOD, YOU, RELATIONSHIP, COURAGE, GROWTH, JOY, LOVING A NEIGHBOUR

Lue lisää

BCC -Induktiivisen Raamatun tutkimusmenetelmän peruskurssi
(Bible Core Course)

Hae mukaan

Bible Core Course (BCC) on intensiivinen kolmen kuukauden pituinen kurssi, jonka aikana Raamattu luetaan kerran läpi. Syvennymme noin 14:ään Vanhan ja Uuden testamentin kirjaan kokeneiden opettajien ohjauksella. Jumalan Sanan opiskelun ei tarvitse olla tylsää! Kurssin aikana pääset käyttämään luovuuttasi. Kun opiskelet elävää Sanaa, saat huomata kuinka se alkaa uudistamaan ja muuttamaan sinua!

BCC

YWAM Lapland

BCC: tavoitteet

– Opit induktiivisen Raamatun tutkimusmenetelmän.
– Sytyt tutkimaan Raamattua syvemmin; opit ymmärtämään mitä Raamatun tekstit tarkoittivat alkuperäislukijoille ja miten soveltaa näitä periaatteita omassa elämässäsi.
– Opit miten opettaa Raamattua muille saarnan, opetuksen ja pienryhmän kautta.

Kurssille hakeminen edellyttää, että olet suorittanut hyväksytysti YWAM:in opetuslapseuskoulun (DTS) millä tahansa keskuksella maailmassa.

Tätä koulua ei järjestetä vuonna 2022

Lue lisää

SOW -ylistyskoulu
(School Of Worship)

Hae mukaan

SOW tähtää kouluttamaan seuraavan aallon todellisia palvojia johtamaan sukupolvemme Jeesuksen muuttavaan läsnäoloon ja opetuslapseuttamaan kansoja ylistyksen kautta.  Koulu antaa kattavan ymmärryksen ylistyksestä ja aiheina ovat mm. ylistyksen kautta Jumalan läheisyyteen, ylistys eri kulttuureissa sekä miten ylistys vaikuttaa esirukouksessa ja hengellisessä sodankäynnissä. Koulu antaa sinulle rohkeutta johtaa ylistystä ja kirjoittaa lauluja. Saat myös runsaasti käytännön kokemusta ylistyksen johtamisesta seurakunnan sisällä ja lähetyskentillä, jotta olet varustettu palvelemaan Kristuksen ruumista ja kadotettua maailmaa musiikin avulla.

Samalla kun varustamme oppilaitamme musikaalisissa taidoissa, meillä on myös sydämellämme liikuttaa opetuslapsien sydämet ja mielet osoittamaan rakkauttaan Jumalaa kohtaan käytännön palvelujen kautta. Pyrimme tuottamaan vakaita ylistäjiä, jotka voivat opettaa ja johtaa toisia raamatulliseen ylistykseen. Koulun aikana haluamme myös auttaa opetuslapsia kehittämään ja löytämään omia henkilökohtaisia lahjojaan. Uskomme että Jumalaa ylistävällä elämäntavalla voidaan murtaa sosiaalisia ja kulttuurillisia muureja, joita on olemassa ihmisten ja kansojen keskuudessa. Haluamme kouluttaa johtajia, jotka ovat paikasta ja ajasta riippumatta valmiita palvelemaan toisia Jumalan johtamalla tavalla.

SOW

YWAM Koivumäki - Ei kouluja tiedossa

SOW

Ylistyskoulun tavoitteet

  • Opettaa kaikki soittamaan suutaan
  • Laulaa hitaita virsiä
  • Hyppiä hulluna
  • Nauttia elämästä! 😀

Tätä koulua ei järjestetä vuonna 2022

Lue lisää

Kalenteri

Tapahtumaa ei löytynyt

LIITY MUKAAN. TÄYTÄ HAKEMUS.

Nimi (etunimet ja sukunimi)
Sähköposti
Puhelin
Syntymäaika (DD.MM.YYYY):
Sukupuoli:

Siviilisääty
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa
Onko sinulla voimassa oleva passi?
KylläEi
Tiedätkö mihin kouluun haluat hakea?

(Katso lisätietoja kouluista www.ywam.fi/koulutukset.)

Missä kuussa haluaisit aloittaa?

Minkälaiseen kouluun haet?

Valitse koulu, johon haluat hakea:
(Jos et tiedä mihin kouluun haluat hakea, katso lisätietoja kouluista www.ywam.fi/koulutukset)

Kerro lyhyesti itsestäsi

Miksi olet päättänyt hakea DTS:ään?

Kerro kristillisestä uskostasi

Mitkä ovat mielestäsi omat vahvuutesi?

Mitkä ovat mielestäsi heikkouksiasi/kasvuhaasteitasi?

Miten uskot sopeutuvasi elämään ja työskentelemään yhteisössä?

Mitä odotuksia sinulla on opetuslapseuskoulun ajalle?

Kuvaile lyhyesti terveydentilaasi

Koulutustausta ja työhistoria

Englannin kielen taito
erinomainenhyvätyydyttäväheikko

Kuvaile englannin kielen taitoasi. Mitä muita kieliä puhut?

Miten aiot rahoittaa opiskelusi? (teoriajakso ja ulkomaanjakso)

Listaa kolmen suosittelijasi yhteystiedot (nimi, sähköposti & puhelinnumero) sekä suhteesi heihin. Yhden heistä tulee olla pastorisi/pappisi tai muu hengellinen johtajasi, joka tuntee sinut hyvin.
Suosittelija 1
Suosittelija 2
Suosittelija 3

1.Miksi haet Induktiivisen Raamatun tutkimusmenetelmän peruskurssille (BBC)?

2.Kerro kristillisestä uskostasi:

3. Mitä odotuksia sinulla on kurssin ajalle?

4. Kerro kutsustasi ja tulevaisuuden suunnitelmistasi:

5. Kerro suhteestasi Raamattuun:

6. Kuvaile lyhyesti terveydentilasi:

7. Koulutustausta ja työhistoria:

8. Mistä kuulit tästä koulusta?

9.Miten aiot rahoittaa opiskelusi? (Luentojakso ja ulkomaanosio)

10. Onko pastorisi tietoinen, että haet koulutukseen? Pastorisi nimi ja puhelinnumero

11. Missä ja milloin suoritit DTS:n? Koulun johtajan nimi + yhteystiedot:

Listaa kolmen suosittelijasi yhteystiedot (nimi, sähköposti & puhelinnumero) sekä suhteesi heihin. Yhden heistä tulee olla pastorisi/pappisi tai muu hengellinen johtajasi, joka tuntee sinut hyvin.
Suosittelija 1
Suosittelija 2
Suosittelija 3

Kiitos hakemuksestasi!.

1.Miksi haet Evankeliointi- ja lähetystyökurssille (SOME)?

2.Mitä odotuksia sinulla on kurssin ajalle?:

3. Miten uskot sopeutuvasi elämään ja työskentelemään yhteisössä?

4. Kerro uskostasi ja kuvaile millainen suhteesi Jeesukseen on tällä hetkellä.

5. Millaiset suhteet sinulla on perheenjäseniisi?

6. Mitkä ovat mielestäsi omat vahvuutesi?

7. Mitkä ovat mielestäsi heikkouksiasi ja haasteitasi? Miten olet työstämässä niitä?

8. Kerro seurakuntataustastasi.

9. Kerro kutsustasi ja tulevaisuuden suunnitelmistasi.

10. Kuvaile lyhyesti fyysistä ja henkistä terveydentilaasi.

11. Kerro koulutustaustastasi ja työhistoriastasi.

12. Englannin kielen taito
erinomainenhyvätyydyttäväheikko

13. Kuvaile englannin kielen taitoasi. Mitä muita kieliä puhut?

14. Oletko kiinnostunut suorittamaan vapaaehtoisen ulkomaanjakson luentojakson lopuksi?

15. Mistä kuulit tästä kurssista?

16.Miten aiot rahoittaa opiskelusi? (Luentojakso ja ulkomaanosio)

17. Missä ja milloin kävit viimeisimmän YWAM-koulusi? Koulun johtajan nimi ja yhteystiedot.

18. Listaa kolmen suosittelijasi yhteystiedot (nimi, sähköposti & puhelinnumero) sekä suhteesi heihin. Yhden heistä tulee olla pastorisi/pappisi tai muu hengellinen johtajasi, joka tuntee sinut hyvin.
Suosittelija 1
Suosittelija 2
Suosittelija 3

Kiitos hakemuksestasi!

Kerro lyhyesti itsestäsi

Miksi olet päättänyt hakea SEEK:iin?

Kerro kristillisestä uskostasi

Mitkä ovat mielestäsi omat vahvuutesi?

Mitkä ovat mielestäsi heikkouksiasi/kasvuhaasteitasi?

Miten uskot sopeutuvasi elämään ja työskentelemään yhteisössä?

Mitä odotat SEEK:ltä?

Kuvaile lyhyesti terveydentilaasi

Englannin kielen taito
erinomainenhyvätyydyttäväheikko

Kuvaile englannin kielen taitoasi. Mitä muita kieliä puhut?

Miten aijot rahoittaa SEEK:n (luento- ja aktiojakso)?

Kotimaa vai ulkomaa aktio?
KotimaanUlkomaan

Mitä ajatuksia sulla herää aktiosta?

Minkä kokoisen paidan haluat?

Onko sinulla seurakuntayhteyttä, jos kyllä, kerro minkälainen
seurakuntayhteys se on? Lisäksi seurakunnan nuoristyöntekijän
puhelinnumero

Miten kuulit Seek koulusta?

Lataa kuva itsestäsi 🙂

Listaa kahden suosittelijasi yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero) sekä suhteesi heihin.
Suosittelija 1
Suosittelija 2

Täytä, jos olet hakiessasi alle 18-vuotias:

Onko sinulla huoltajasi lupa hakea kouluun?

Huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoiteOlen suorittanut hyväksytysti UofN:n hyväksymän DTS:n
KylläEi

Kiitos hakemuksestasi! Koulusi johtaja ottaa sinuun yhteyttä pikapuoliin lisäinfon ja kysymysten kera.


Mitä muut sanovat YWAM Finlandista?

Molemmilla lapsillani oli sydän palvelemiseen ja lähetystyöhön jo pienestä pitäen. YWAM on mahdollistanut heidän käyttävän lahjoja, joita Jumala on laittanut heidän sydämiin. Viimeisen 9 vuoden aikana olen nähnyt heidän kasvavan näissä lahjoissa – mikä siunaus! Kiitos YWAM!

Carolyn, Michigan, Yhdysvallat

DTS:ään lähteminen on ollut paras investointi jonka olen tehnyt elämääni. Siellä opitut ja koetut asiat sekä sisäistämäni periaatteet ovat kallista pääomaa elämässäni. Syvennyin henkilökohtaisempaan suhteeseen Jumalan kanssa ja sain työkaluja rakentaa uskoani seurakunnassa sekä arjessani.

Taneli Hieta-koivisto, Nuorisopastori