YWAM Ruurikkala

YWAM Ruurikkala

YWAM Ruurikkalan näky on olla ennen kaikkea paikka Jumalan läsnäololle ja koulutuskeskus Jumalan tuntemiseen ja tunnetuksi tekemiseen Suomessa, Israelissa ja kansoissa.

Näkynämme on olla terve yhteisö, jossa kasvetaan lähemmäksi Jumalaa olemalla läpinäkyviä, rehellisiä ja sitoutuneita kuuliaisuuteen ~ Keskus, jossa palvellaan iloisella ja antautuneella sydämellä, ahkeroiden ja toisille hyvää tehden. Olemme yhteisö, jossa Jumalan sana on ylin auktoriteetti, elämämme perusta ja kasvupohja.

Toimintaamme kuvastaa ajatus ‘kolmitahoisesta palvelutyön jakautumisesta’

 1. Rukous- ja ylistyskeskus
 2. Koulutus- ja lähetyskeskus
 3. One New Man / Yksi uusi ihminen (Ef.2:11-22)

Ruurikkala on Jumalan läsnäolon paikka, josta käsin tulemme inspiroitumaan, innovoimaan ja luomaan uutta. Näkymme on kouluttaa uskovia vaikuttamaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla omassa kutsussa ja potentiaalissa toimien. Haluamme varustaa ja juurruttaa uskovia Jumalan Sanaan, haastaa hengelliseen kasvuun ja kypsyyteen sekä elämään todeksi Jumalan valtakunnan periaatteita ja toimintamalleja oman perheen, työn ja yhteiskunnan keskellä. Israel on kutsumme ydintä, joka tulee esille moninaisuudessaan keskuksen elämässä.

Ruurikkalan neljä vuodenaikaa

Tapahtumat

Koulutus & Ministryt

School of Inspiration, Innovation & Influence on uusi ja ainutlaatuinen yhdeksän kuukauden mittainen yhteiskuntaan vaikuttamiseen valmentava koulutuskokonaisuus. Siinä yhdistyy opetuslapseutuminen, Raamatun tunteminen, maailmantilanteen ymmärtäminen, johtajaksi ja sisäiseen yrittäjyyteen kasvaminen sekä itsensä ja kutsunsa tunteminen. Tämä englanninkielinen ja kansainvälinen koulutus järjestetään yhteistuotantona eri alojen huippuosaajien kanssa. Koulun lopussa pääset harjoittelemaan taitojasi työharjoittelun/aktion kautta.

Kouluun hakiessasi valitset vaikuttamislinjan: Bisnes-/yrittäjyyslinja tai Kulttuurilinja. Kulttuurilinjalla valittavanasi on joko Kuvataide, Musiikki tai Videotuotanto. Valitsemasi yhteiskuntaan vaikuttamisen linja kulkee koulun lävitse valmentaen sinua työelämään ja sitä kautta vaikuttamiseen oman kutsumuksesi kautta. Bisneslinjan kautta sinulla on mahdollisuus perustaa oma yritys ja suorittaa halutessasi Yrittäjän ammattitutkinto. Tulevaisuudessa tulemme laajentamaan yhteiskuntaan vaikuttamisen linjoja resurssien mukaan. School of Inspiration, Innovation & Influence antaa hyväksytysti suoritettuna todistuksen myös YWAMin DTS:stä, mikä avaa ovet jatko-opintoihin University of the Nations -yliopistossa.

School of Inspiration, Innovation & Influence alkaa 14.8.2024. Haku vuoden 2023-2024 kouluun on auki 19.7.2024 asti ja koulun sivuille pääset tästä. Tervetuloa mukaan!

IMPACT on syväluotaava leiri sukupolvelle, joka etsii omaa suuntaa ja paikkaa maailmassa.

IMPACT on niille, jotka eivät löydä tilaa omille lahjoille ja kyvyille perinteisessä seurakuntamallissa.

IMPACT on niille, jotka haluavat varustusta elää uskoansa todeksi jokapäiväisessä elämässä, omassa vaikutuspiirissään.

IMPACT antaa vastauksia, selkeyttä ja näkökykyä oman sukupolvesi rooliin Jumalan suunnitelmassa tämän aikakauden keskellä.

Sinä nuori tai nuori aikuinen, erota Pääsiäinen erilaiselle tapahtumalle. Löydä vastauksia, saa selkeyttä ja näkökykyä oman sukupolvesi rooliin Jumalan suunnitelmassa!

Seuraava IMPACT järjestetään pääsiäisenä 2024. Stay tuned!

ARVOKAS Ministry on lapsille ja varhaisnuorille suunnattu palvelutyö, joka tukee erityisesti keskuksella työskentelevien perheiden sekä oppilasperheiden lasten opetuslapseutumista. ARVOKAS Ministry pitää sisällään opetuslapseuttavaa ohjelmaa, tavoittavaa työtä, kristillistä kasvatusta, sekä taiteita ja taideilmaisua. Työn painopisteet ovat opetuslapseutuminen, hengellinen kasvu, identiteetin rakentuminen, terve naiseus ja miehuus, sekä taiteet ja taideilmaisu.

Sä oot Arvokas -tyttöleirin sekä Isä-Poika -seikkailun kautta tavoitamme lapsia ja varkkeja myös valtakunnallisesti.

KESÄ 2023:

Sä oot Arvokas -tyttöleiri järjestetään 27.-30.6.2023 päiväleirinä ja se on tarkoitettu 2009-2013 syntyneille tytöille. Taidetrackeina leirillä on maalaus ja tanssi. Leirin hinta on 40€ sisältäen lounaan, välipalan ja taidetarvikkeet. Kauempaa tulevilla on mahdollisuus majoittua lisähinnasta Ruurikkalassa täysi-ikäisen huoltajan kanssa. Tyttöleirille pääset ilmoittautumaan täältä!

Isä-Poika -seikkailu järjestetään 4.-6.8.2023 ja se on tarkoitettu vuonna 2011-2017 syntyneille pojille ja heidän isilleen (tai muulle lapselle tärkeälle mieshenkilölle). Seikkailu pitää sisällään yhteistä miehistä tekemistä poikien ja isien kesken luonnossa liikkuen ja teltoissa majoittuen. Isä-poika -seikkailuun pääset ilmoittautumaan täältä!

Leirit, seminaarit ja tapahtumat ovat iso osa Ruurikkalan palvelutyötä. Haastamme, varustamme ja koulutamme uskovia hengelliseen kasvuun ja kypsyyteen, sekä juurtumaan Raamatun sanaan. Jumalan läsnäolo, Sana, rukous, profetaalinen opetus, sekä yhteiskuntaan vaikuttaminen raamatullisin periaattein ovat keskeisiä elementtejä keskuksemme elämässä ja koulutustyössä.

Lähitulevaisuudessa haluamme tarjota UofN (University Of The Nations) toisen asteen koulutuksia, joita voi suorittaa tehtyään YWAM:n peruskurssin DTS:n, eli Opetuslapseuskoulun. Haluamme laajentaa koulutustamme aina Raamatun opinnoista eri yhteiskunnan vaikuttamisen aloille.

Tulevaisuudessa näkymme on olla Yliopisto, jossa Sana on oppikirjana, Pyhä Henki opettajana, Herran pelko on viisauden alku ja Jumalan ja ihmisten rakastaminen sen täyttymys!

Miten voit olla mukana?

YWAM Ruurikkalassa voit palvella mm. seuraavissa tehtävissä:

 • School of Inspiration, Innovation & Influence henkilökunta (koulutuslinjoina bisnes/yrittäjyys, kuvataide, musiikki ja videotuotanto)
 • ARVOKAS Ministry (lasten ja varhaisnuorten opetuslapseuskoulu, leirityö ja tavoittava työ)
 • Ylistys ja rukous (keskuksen ylistys, leirit ja seminaarit)
 • Art Ministry, taiteet (School of III taidelinja, taidetapahtumat ja -leirit)
 • Mediatyö (sosiaalinen media, nettisivut, mainonta ja markkinointi)
 • Member Care/henkilöstöhuolto
 • Kahvilatyö (kesäkahvila)
 • Keittiöhenkilökunta
 • Vieraanvaraisuus
 • Kiinteistö- ja autohuolto
 • Ulko- ja puutarhatyöt
 • Rakentaminen

.     

HENKILÖKUNTAAN HAKEMINEN

Rukoilemme Ruurikkalan henkilökuntaan ihmisiä, joilla on halu palvella Jumalaa ja laittaa omat lahjat käyttöön Jumalan suunnitelmien mukaisesti. Rukoilemme niitä, jotka ovat sitoutuneita ja motivoituneita, halukkaita kasvamaan suhteessaan Jeesukseen palvellakseen toisia.

Rukoilemme Johtajia, Näyn kantajia, Pioneereja, Inspiroituneita innovaattoreita, Palvelijoita, työntekijöitä, jotka palvelevat rakkaudella ja intohimolla omaa Luojaansa, sekä ihmisiä lähellä ja kaukana.

Voit hakea YWAM:n henkilökuntaan suoritettuasi DTS:n. Käytännön palvelutyössä voi kuitenkin palvella ilman DTS:n suorittamista Base support -nimikkeellä. Lyhytaikaisia palvelumahdollisuuksia on lukuisia, joista voit kysyä lisää meiltä.

p. 044 544 6054

ruurikkala@ywam.fi

Jumalan Valtakunnan rakentaminen vaatii myös taloudellisia resursseja, ja tällä alueella tarvitsemme sinun apuasi!

Pankkiyhteys
YWAM Ruurikkala Ry
Tili: FI38 5534 0520 1835 04 (Osuuspankki)
BIC: OKOYFIHH

Viitenumero / lahjoituksen käyttö:
100010 – Missä tarve on suurin
100230 – Rakennushankkeet
100340 – Koulutustoiminta
100450 – Paikallinen työ
100560 – Israel-työ

Rahankeräyslupa
Luvan saaja: YWAM Ruurikkala Ry
Rahankeräysluvan tunnus: RA/2020/1652
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa alkaen 1.1.2021 koko maa poislukien Ahvenanmaa.

YWAM Ruurikkala

Ruurikkala 2.0 on kokonaisuus, johon kuuluu taloudellisia hankintoja, uusien koulutus- ja majoitustilojen rakentamista, sekä uudenlaisten koulutusten ja palvelutyömuotojen rakentamista. Se pitää sisällään myös yhteiskuntaan vaikuttamista eri foorumeiden kautta, uskovien varustamista, opettamista ja kouluttamista, sekä tulevaisuuteen valmistautumista.

Vuonna 2009 Jumala puhui ensimmäisen kerran Ruurikkalasta, jossa toimii University of the Nations -yliopiston kampus. Samana vuonna alkoi prosessi, jonka tavoitteena oli hankkia Ruurikkalan ympäristössä olevat tonttimaat tulevia laajennustarpeita varten. Vuonna 2021, 12 vuotta myöhemmin, tuo näky ja uskon kuuliaisuus konkretisoitui toteutuneina maakauppoina! Ruurikkalan pinta-ala kasvoi alkuperäisestä 1,6 hehtaarista nykyiseen 6,9 hehtaariin!

Ensihedelmä ja paras osa kuuluu Jumalalle. Ruurikkala 2.0:n laajennuksissa ensimmäiseksi rakennettiin Majakka – Jumalan kohtaamisen talo Ruurikkalan kauneimmalle paikalle Evijärven rannalle. Tämä upea rakennus valmistui vuonna 2021. Majakka palvelee Ruurikkalaa Jumalan kohtaamisen tilana ja monipuolisesti mm. leirejä ja tapahtumia järjestettäessä. Vuonna 2021 Ruurikkalan kokonaisuuteen hankittiin myös naapurissa sijaitseva pienrivitalo, Lupaus, palvelemaan perhemajoituksen tarpeissa.

Vuonna 2021 pioneerattiin School of Inspiration, Innovation & Influence koulutus, sekä aloitettiin lapsille ja varhaisnuorille suunnattu ARVOKAS Ministry.

 

Toimintamme ollessa ‘huipussaan’ vuonna 2015, Jumala yllättäen puhui edessä olevasta ”karsimisen ajasta”, jota seurasi ajanjakso jossa sekä toimintaa että Ruurikkalan henkilökuntaa ja johtajia karsittiin monella tavalla. Kävimme läpi prosessin, jonka seurauksena koko Ruurikkalan toiminta ajettiin tauolle vuoden 2019 lopulla.

”Olemme käyneet läpi vaikeiden ja kivuliaiden vuosien, jossa meitä on karsittu isolla kädellä, niin henkilökohtaisesti kuin keskuksena. Olemme joutuneet luopumaan paljosta, mutta emme voineet kuvitellakaan, mihin tai millä tavalla Jumala halusi meitä johdattaa seuraavaan vaiheeseen. Uskomme, että ainoastaan kuoleman kautta syntyy elämää. Meitä on puhdistettu, poltettu, karsittu, viety heikkouteen, jotta Jumala saisi aikaan sen hedelmän ja suunnitelman, joka Hänellä on Ruurikkalassa tehtävän työn varalle.

Kaikki tämä on vaatinut suunnatonta uskoa ja luottamusta Jumalaan, mutta Hän ON uskollinen, Hänen sanansa on meidän perustamme ja Hänen voimansa on vahvuutemme heikkoudessamme. Innolla ja sydämen palolla jatkamme rukousta ja kuljemme Jeesuksen kanssa kohti Ruurikkalan uutta tulevaisuutta.”

– Roope ja Sanna-Maria Laukkonen, keskuksen johtajat

Yli vuosikymmenen ajan YWAM Ruurikkala on tunnettu ympäri Suomea kristillisenä koulutuskeskuksena, jossa on vaalittu Jumalan Sanaa, Herran pelkoa, Pyhän Hengen läsnäoloa, sekä annettu vahvaa opetusta erilaisten seminaarien, leirien ja Opetuslapseuskoulujen kautta.

Vuosien saatossa tuhannet nuoret, nuoret aikuiset, sekä perheet ovat osallistuneet Ruurikkalan tapahtumiin. Opetuslapseuskouluihin ja muihin pidempiaikaisiin kursseihin on osallistunut lähes 300 opiskelijaa Suomesta ja eri puolilta maailmaa. Lyhytaikaiseen lähetystyöhön on koulutettu ja lähetetty yli 200 oppilasta. Henkilökunnassamme on palvellut lähes sata työntekijää vuosien aikana.

Miten kaikki alkoi?

Vuoden 2005 syyskuussa Jumala laski sydämelleni inhimillisesti uskomattomalta tuntuvan ajatuksen tästä paikasta, ja siitä suunnitelmasta, joka Hänellä oli Ruurikkalan varalle. Kesken aamuisen rukoushetkeni huomasin ajattelevani: ”Ruurikkala tulee olemaan koti YWAM:lle ja paikka jossa koulutetaan ihmisiä palvelemaan omilla lahjoillaan Jumalan seurakuntaa”. Koin kuinka Jumala huusi sydämeeni: ”Ruurikkala kuuluu minulle!”

Syntyperäisenä evijärveläisenä tiesin Ruurikkalan arvon ja hymyilin itsekseni ajatuksen mahdottomuudelle. Yli vuoden ajan asia pysyi sydämessäni jossain taka-alalla, mutta syksyllä 2006 huomasin ajattelevani asiaa enemmän ja enemmän, rukoilevani Ruurikkalan puolesta ja unelmoivani Ruurikkalasta täynnä nuoria, jotka haluaa muuttaa tämän maailman. Lopulta en voinut enää olla paikallani ja sen seurauksena päädyin ottamaan monia, omasta mielestäni erittäin tyhmiä, kuuliaisuuden askeleita ja hetken kuluttua huomasin olevani keskellä pyörremyrskyä, jossa kaikki asiat ympärilläni liikkuivat suunnattomalla vauhdilla ja voimalla, mutta minä olin täysin kykenemätön vaikuttamaan niiden kulkuun.

Tuntui ihmeelliseltä huomata miten Jumala toi ihmisiä yhteen ja puhui monille ihmisille tästä paikasta. Alkoi näyttämään siltä, että Jumala oli oikeasti aikeissa ottaa tämän paikan takaisin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Keväällä 2007 hieroimme kauppoja Ruurikkalan hankkimiseksi, mutta vielä siinä vaiheessa emme päässeet yhteisymmärrykseen hinnasta. Loppuvuodesta 2007 alkoivat ovet jälleen aueta.

Keväällä 2008 käytiin kova rukoustaistelu Ruurikkalan puolesta. Emme olleet ainoa ostajaehdokas ja tarjoamamme summa oli huomattavasti pienempi kuin kilpailijan, mutta päätimme pitäytyä summassa jonka koimme Jumalan meille ilmoittaneen syksyllä 2006. Taistelu näytti olevan jo hävitty moneen kertaan, mutta Jumala rohkaisi kerta toisensa jälkeen jatkamaan rukoilemista ja uskomaan Häneen.

Huhtikuussa 2008 tilanne muuttui yllättäen kun toinen Ruurikkalan ostajaehdokas veti tarjouksensa pois sen enempää selittelemättä. Jotakin oli tapahtunut, jotakin joka ei koskaan tullut tietoomme. He päätyivät vetäytymään sillä seurauksella, että me saimme ostaa Ruurikkalan kesäkuussa 2008. Raamattu sanoo, että Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen, ja tämän prosessin keskellä saimme nähdä sen muuttuvan todellisuudeksi keskellämme. Isä, Ruurikkala kuuluu sinulle!

Roope Laukkonen

Evijärvi info

YWAM Ruurikkala sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Evijärven kunnassa. Lähimmät, isommat kaupungit hyvien kulkuyhteyksien päässä ovat Seinäjoki, Kokkola ja Pietarsaari. Lähin juna-asema sijaitsee Kauhavalla. Evijärveltä löytyy tarvittavat peruspalvelut kuten S-Market, Pankki, Apteekki, useampi ruokapaikka, posti, kirjasto, vaateliike, viihde-elektroniikkaliike jne. Harrastusmahdollisuuksia on myös hyvin, niistä mainittakoon uusi, hyvin varustettu kuntosali, sekä lapsille suunnattu upea liikuntaleikkipuisto.

Evijärvellä on paljon metsää, peltoalueita ja useita järviä. Meidän valttimme on puhdas ja kaunis luonto, ja sen ympärille onkin luotu useita liikunta mahdollisuuksia, kuten patikkareittejä, laavuja, pururata, frisbeegolfrata jne. Talvisin voit nauttia hiihtämisestä hyvin hoidetuilla hiihtoladuilla ja luistelusta jäädytetyllä kaukalolla.

Ruurikkala sijaitsee Evijärven rannalla ja järvi tarjoaakin uimisen (ja saunomisen!) lisäksi monia mahdollisuuksia kuten soutamista, sup-lautailua, kalastamista ja kaikenlaisia vesiurheilumahdollisuuksia. Talvella voit kokea järvenjäällä hiihtämisen riemun tai pulahtaa kylmään avantoon! Sinulle taas, joka arvostat puhdasta luontoa ja metsiä, Ruurikkalan lähimaastot tarjoavat upean mahdollisuuden päästä liikkumaan luontoon ja poimimaan terveellisiä marjoja, joita nämä metsät ovat pullollaan!

Lapsiperheille

Evijärvellä toimii kunnan päiväkoti sekä useat perhepäivähoitajat ja koululaisille suunnattu iltapäivätoiminta. Paikkakunnalla on hyvä koulutusmahdollisuus esiopetuksesta aina lukioon asti.

Ota yhteyttä

Nimi*

Sähköposti*

Aihe

Viesti

Ruurikkala sijaitsee Evijärvellä, Etelä-Pohjanmaalla

Kirkkotie 401, 62500 Evijärvi.
Puh. 044 544 6054.
Email: ruurikkala@ywam.fi