LOREN ON JEESUKSEN LUONA.

LOREN CUNNINGHAM, YOUTH WITH A MISSIONIN PERUSTAJA, PÄÄSI JEESUKSEN LUO 88 VUODEN IÄSSÄ 6. LOKAKUUTA 2023.

Loren oli ensimmäinen ihminen, joka matkusti jokaiseen itsenäiseen maahan, jokaiselle autonomiselle alueelle, ja yli sadalle saarelle Kristuksen ja lähetyskäskyn tähden. (Mark. 16:15) Nyt hänen passiinsa on lyöty viimeinen leima: TAIVAS!

Loren tunnetaan lähetystyön sääntelyn purkajana. Hän mursi 1960-luvulla lähetystyön raja-aitoja lähettämällä nuoria lyhytaikaisina vapaaehtoisina kaikkialle maailmaan. Tämä kaukonäköisyys on mahdollistanut miljoonien lähtemisen lähetystyöntekijöinä—kaikkialta kaikkialle—julistamaan totuutta Jumalasta ja osoittamaan hänen rakkauttaan. 

Hänen perustamansa lähetysjärjestö, Youth With A Mission (YWAM, suom. Missionuoret), on edelleen laajeneva maailmanlaajuinen liikehdintä, joka on ulottanut työnsä maailman jokaiseen maahan evankelioinnin, koulutuksen ja laupeudentyön kautta. Kymmenet tuhannet kokoaikaiset työntekijät yli 200 maasta ja monista kirkkokunnista palvelevat yli 2000 toimipisteessä lähes 200 maassa. Miljoonat ovat olleet YWAMin koulutusohjelmissa ja työmuodoissa oppilaina, lyhytaikaisina vapaaehtoisina ja pitkäaikaisina työntekijöinä. 

Monet pitävät YWAMia yhtenä maailman suurimmista ja merkittävimmistä lähetysliikehdinnöistä. Siitä huolimatta Loren aina ohjasi kunnian Jeesukselle sanoen: “Oli se kuinka suuri hyvänsä, se ei ole tarpeeksi iso, koska Jeesuksen viimeistä käskyä tavoittaa koko maailma evankeliumilla ei ole vielä saatettu päätökseen.” Hänen kutsunsa rakentaa siltoja Kristuksen ruumiin jäsenten välillä tunnettiin laajalti, ja Loren antoi avokätisesti tunnustusta lähetysjärjestöille ja seurakunnille, jotka palvelivat yhdessä.

Nöyrällä ja hurskaalla miehellä oli hyvä huumorintaju ja häntä oli helppo lähestyä. Loren rakensi YWAMiin hajautetun johtamismallin, jossa huomio suuntautui johtamishierarkian sijaan ihan tavalliseen lähetystyöntekijään. Kun ihmiset kutsuivat häntä tohtoriksi tai pastoriksi, Lorenilla oli tapana sanoa: “Jeesus oli ihan vain Jeesus, ja minä olen vain Loren. Kutsu minua Loreniksi.”

NÄKY LÄHETYSTYÖN AALLOISTA

Loren vastaanotti kutsun lähetystyöhön polvistuessaan alttarille herätyskokouksessa 13 vuoden ikäisenä vuonna 1948. Jumala puhutteli häntä Markuksen evankeliumin 16. luvun kautta: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.”

Tämä henkilökohtainen kutsu vahvistettiin näyssä, jonka Loren näki 20-vuotiaana valmistautuessaan hengelliseen tilaisuuteen Bahamasaarilla vuonna 1956. Hän majoittui lähetystyöntekijän kotona ja rukoili polvillaan sänkynsä vieressä tulevan illan puolesta. 

Loren itse kuvasi tapausta näin: “Näin yhtäkkiä maailmankartan, joka näytti elävän ja liikkuvan. Näin mielessäni kaikki maanosat, vähän niin kuin elokuvassa. Jokaisen maanosan rannoille vyöryi aaltoja. Aallot lähestyivät maata, vetäytyivät takaisin ja hyökyivät sitten yhä pidemmälle, kunnes ne peittivät mantereen kokonaan. Näky muuttui. Aallot muuttuivat nuoriksi ihmisiksi. He olivat minun ikäisiäni ja nuorempia, ja he peittivät maanosat. He keskustelivat ihmisten kanssa katujen kulmissa ja baarien ulkopuolella. He kulkivat talosta taloon, julistivat ja opettivat ihmisiä. Näky katosi yhtä yllättäen kuin oli tullutkin.” (ote kirjasta Oletko se todella sinä, Jumala? YWAM kustannus)

Lorenin johtajuuden alaisuudessa on käynnistetty useita maailmanlaajuisia työmuotoja, kuten University of the Nations (suom. Kansojen yliopisto), YWAM Ships (28 laivaa, jotka palvelevat syrjäisimpiä saaria ja rannikkoseutuja), PrayOMT (suullinen raamatunkäännöstyö) ja monia muita.

Työn tulevaisuus on hyvissä käsissä. Suuri osa YWAMin johtajista ja vapaaehtoista on nuoria. He ovat luottavaisia, kykeneviä ja sitoutuneita johtamaan liikehdintää kaikkeen siihen, mitä Jumala on varannut seuraaville 60 vuodelle.

LORENIN PERINTÖ SUOMESSA

LORENIN TAUSTA

Loren syntyi Taftin kaupungissa, Kaliforniassa sukuun, jossa oli pastoreita monessa polvessa. Hän avioitui Darlene Scratchin kanssa vuonna 1963. Heitä yhdisti kutsu palvelutyöhön ja johtajuuteen, ja siitä lähtien he johtivat YWAMia yhdessä. Loren oli apostolinen visionääri, ja Darlene kehitti ihmisiä ja tiimejä. 

Lorenilla oli kolme kandidaatin tutkintoa, maisterintutkinto kasvatus- ja opetusalan johtamisessa sekä kolme kunniatohtorin arvonimeä. Hän kirjoitti kuusi kirjaa, joista kolme on julkaistu suomeksi. Oletko se todella sinä, Jumala? on käännetty yli 150 kielelle. Lisäksi suomeksi on ilmestynyt Luovutusvoitto ja Kirja joka muuttaa kansat. Muita kirjoja ovat Daring to Live on the Edge, Why Not Women? ja We Can End Bible Poverty Now. Lorenin viimeinen kirja No Boundaries julkaistaan marraskuussa.

Lorenia jäävät kaipaamaan hänen vaimonsa Darlene Joy Scratch-Cunningham, tytär Karen Joy Cunningham, poika David Loren Cunningham ja hänen vaimonsa Judith Fitts-Cunningham, sekä kolme lastenlasta, Madison Grace, Kenna Faith ja Liam Reed.

Lorenin muistotilaisuus järjestetään lauantaina 4. marraskuuta 2023 University of the Nations Konan kampuksella Havaijilla.