YWAM Teopolis – a new wave of missions

YWAM Teopolis

YWAM Teopolis is in the heart of Tampere. Teopolis (theos = God; polis = city) is a centre of christian education, and is a home for the Theological seminary of Freechurch and other Freechurch ministries as well as YWAM who work together to train and equip future pastors, missionaries and leaders.

Our vision is a new wave of missions!

Loading the next set of instagram posts...

Contact us

YWAM Teopolis
Sairaalankatu 5-7
33100 Tampere

Contact person: Henri Hermunen
Phone: 0443140002
Email: teopolis@ywam.fi

Donations:

FI47 5730 0820 7648 07
Viite: 77826

Luvan saaja: YWAM Finland ry
Rahankeräysluvan tunnus: RA/2023/77
Yhteytiedot: office@ywam.fi, Sairaalankatu 5-7, 33100 Tampere
Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus:
– kotimaassa ja ulkomailla tehtävään yleissivistävään koulutustoimintaan
– kristillisen maailmankuvan ja kulttuurin vahvistamiseen ja edistämiseen Suomessa ja maailmanlaajuisesti
– nuorten auttamiseen omaksumaan kristillisen maailmankuvan mukaisen elämäntavan ja kulttuurin
– sosiaali-, avustus- ja kehitysyhteistyöhön
– voittoa tavoittelemattomaan opetusmateriaalien julkaisutoimintaan
– lapsi- ja nuorisotyöhön

– leiritoimintaan ja kerhotoiminnan ylläpitämiseen
– tiedottamiseen ja yhteistyöjärjestöjen kautta tapahtuvaan kansainväliseen yhdistykseen tarkoitusta vastaavaan toimintaan
– paikallisyhdistysten kautta tapahtuvaan paikalliseen yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan.
Kerättyjä varoja voidaan käyttää edellä mainitusta toiminnasta aiheutuviin henkilöstö- ja palkkakuluihin
siltä osin, kuin kulut aiheutuvat kerättävien varojen yksinomaan yleishyödyllisten käyttötarkoitusten toteuttamisesta.

Our staff

Henri Hermunen
Henri Hermunen
Jonatan Mellin
Jonatan Mellin
Maarit Eronen
Maarit Eronen
Tata Hermunen
Tata Hermunen
Stephen Bathurst
Stephen Bathurst
Pilvi Puurunen
Pilvi Puurunen
Heidi Poikonen
Heidi Poikonen
Kaislamari Toivanen
Kaislamari Toivanen
Riina Kujala
Riina Kujala
Joona Kuusikoski
Joona Kuusikoski
Pekka Toivanen
Pekka Toivanen
Jetro Klinga
Jetro Klinga

Would you like to hear more? Email: teopolis@ywam.fi