Tue työtämme

Kiitos halukkuudestasi tukea työtämme taloudellisesti! Kaikki työmme tehdään lahjoitusvaroin.  Näillä tiedoilla voit osallistua työhömme:

Pankkiyhteys
YWAM Finland Ry
Kannatustili: FI16 8000 1670 3434 83 (Danske Bank)
BIC: DABAFIHH
Viitenro: 5555
 (Lahjoitus kotimaan työlle)

Rahankeräyslupa
Luvan saaja: YWAM Finland Ry
Rahankeräysluvan tunnus: POL-2015-12896
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Toimeenpanoaika: 9.3.2016-13.1.2018
Toimeenpanoalue: koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Lue lisää mahdollisuudesta testamentata omaisuutta YWAM Finland Ry:n hyväksi:
Testamenttiopas