Toiminta

YWAM johtaa tuhansia ihmisiä ja satoja palvelumuotoja lähes jokaisessa maailman maassa. Kaikissa työmuodoissa meidän intohimomme on tuntea Jumala, ja tehdä Hänet tunnetuksi.

Me olemme yhdistelmä eri kansalaisuuksia  ja toimipisteissämme ihmiset palvelevat rinta rinnan väriin, rotuun ja sukupuoleen katsomatta. Me tulemme useista erilaisista kristillisistä taustoista ja puhumme satoja eri kieliä. Lähes puolet henkilökunnastamme tulee länsimaiden ulkopuolisista maista, esimerkiksi Brasiliasta, Koreasta, Indonesiasta, Intiasta ja Nepalista.

Täysiaikaisen henkilökunnan lisäksi monilla YWAM toimipisteillä on myös lyhytaikaisia lähetystiimejä, jotka koostuvat yksittäisistä henkilöistä, nuorisoryhmistä, perheistä ja seurakunnista. Nämä tiimit pääsevät laittamaan käytäntöön teemaa ”Tee Hänet tunnetuksi” sekä sanoilla että teoilla. Meidän kauttamme palvelee yli 25,000 lyhytaikaista lähetystyöntekijää joka vuosi.

Kaikki mitä YWAM tekee, voidaan sisällyttää seuraavaan kolmeen osa-alueeseen:

Evankeliointi

YWAM evankelioi kansoja monin tavoin. Joitakin luovia tapoja tehdä evankeliumi tunnetuksi ovat esimerkiksi draamat, musiikki, esittävät taiteet ja urheiluleirit. YWAMilaiset haluavat jakaa uskonsa tavoilla, joilla kohderyhmä (teini-ikäiset, vanhemmat pakolaiset tai tavoittamaton ihmisryhmä) ymmärtää sen täysin. YWAM on mukana myös perustamassa kirkkoja ja seurakuntia tavoittamattomien ihmisryhmien parissa.

Laupeuden työ

Laupeuden työ on ”kädet ja jalat” Jumalan tunnetuksi tekemisessä. YWAM auttaa kohtaamaan ja palvelemaan noin 400,000 ihmisen fyysisiä ja käytännöllisiä tarpeita vuosittain. Huolehdimme katulapsista Etelä-Amerikassa, autamme huumevieroituksessa olevia narkomaaneja Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa, ruokimme ja majoitamme pakolaisia ja tarpeessa olevia naisia Afrikassa ja Aasiassa, ja ohjaamme laivoja jotka jakavat Hyvää Sanomaa käytännön teoin ja sanoin. Tässä muutamia esimerkkejä tavoista, joilla palvelemme ihmisiä ympäri maailman.

Kouluttaminen ja opetuslapseuttaminen

Koulutuksella ja opetuslapseuttamisella pyritään tehokkaampaan kristittyjen kouluttamiseen, jotta he voisivat palvella toisia kaikessa maanviljelyksestä terveydenhuoltoon, huumevieroitukseen ja raamatulliseen sielunhoitoon. YWAM:in yliopistossa, University of the Nations (U of N, vapaasti suom. Kansojen Yliopisto) voi opiskella ja erikoistua alueilla kuten tiede ja teknologia, kielitiede, ihmisyys ja kristillinen palvelutyö. Useimmat YWAM:in koulut pitävät sisällään sekä opiskelua luokkahuoneessa, ihmissuhdekeskeistä opetuslapseuttamista ja käytännön palvelua.

Opetuslapseuskoulu on YWAM:in peruskurssi, joka edellytetään lähtökohtana kaikille muille koulutusohjelmille. Opetuslapseuskoulu on myös suoritettava ennen kuin voi hakea henkilökuntaan työntekijäksi.

Joka vuosi noin 15,000 oppilasta käy läpi jonkin U of N:n kouluista yli 400 koulutuskeskuksessa ympäri maailmaa.