Toiminta Suomessa

Suomessa YWAM-toiminta alkoi vuonna 1972, jolloin suomalaisia nuoria osallistui Münchenin olympialaisten yhteydessä järjestettyyn aktioon. Suomessa Youth With A Mission tunnettiin nimellä Lähetysnuoret aina 1990-luvun alkupuolelle asti. Lähetysnuorten tilalle perustettiin vuonna 1994 Missionuoret – Youth with a Mission Finland ry. 2015 yhdityksen nimeksi vaihdettiin YWAM Finland Ry.

2000-luvulla YWAM:n työ on jälleen kasvanut nopeasti. Tällä hetkellä säännöllistä toimintaa on Lapissa, Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa ja Pääkaupunkiseudulla. Toimintaa Tampereen seudulla ollaan aloittelemassa. Tärkeimpiä toimintamuotoja ovat:

  • YWAM Finland järjestää Opetuslapseuskouluja (DTS) ympäri vuoden. Opetuslapseuskoulu on YWAMin “peruskurssi”. Vuosittain OP-koulun käy n. 50 oppilasta Suomessa, opiskelijat tulevat Suomesta ja ulkomailta. Tervetuloa mukaan! Lisäksi järjestetään muita pidempiä koulutuksia.
  • King’s Kids -työ tavoittaa n. 1000 lasta ja nuorta n. 40 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
  • YWAM Finland järjestää leirejä, tapahtumia ja koulutustilaisuuksia keskuksillaan ja muualla.
  • Erilaiset OP-kouluihin ja muihin kouluihin liittyvät tiimit kiertävät Suomea haastaen ja innostaen nuoria lähtemään liikkeelle, sekä palvellen erilaisissa tilanteissa tarpeiden mukaan.
  • Laupeudentyötä ollaan aloittelemassa Romaniassa (avustustyö & koulutussektorin kehittäminen). Lisäksi viime vuosina ollaan oltu mukana Venäjän lastenkoteja tavoittavassa toiminnassa.

YWAM Finland haluaa jakaa Jumalan rakkautta uusilla tavoilla, ja uusia työmuotoja syntyy koko ajan. Tahdomme järjestönä olla valmiita astumaan ulos perinteisistä toimintamalleista, ja mikä saa  ihmiset löytämään itsensä tekemästä asioita, joita ei olisi voinut kuvitellakaan tekevänsä… Jumalalle kaikki on mahdollista, ja kun annamme hänelle tilaa, saamme nähdä ihmeitä! Tule mukaan!