Organisaatio

Youth With A Mission on erilaisten ihmisten ja monenlaisten työmuotojen perhemäinen verkosto. Jokainen YWAM:n toimipiste ja työmuoto toimii varsin itsenäisesti. Toimipisteitä järjestöllä on kansainvälisesti n. 1000, noin 200 maassa.

Yli 20000 työntekijän organisaation hallinnoiminen ei ole aivan yksinkertaista. YWAM:n rakenne on hajautettu, eikä YWAM:lla ei ole selkeää kansainvälistä johtokeskusta. Viime vuosina johtajuusrakennetta on joka tasolla kehitetty yhä selkeämmin tiimijohtajuuden suuntaan. Tiimeissä toimiminen onkin eräs YWAM:n arvoista.

Käytännössä jokainen YWAM:n toimipiste ja työmuoto toimii varsin itsenäisesti ja on vastuussa koulutusohjelmien toteuttamisesta, lähetysmatkojen järjestämisestä, henkilökunnan rekrytoinnista, omasta rahoituksestaan ja työkohteistaan. Uusia työmuotoja syntyy nopeasti ja niitä on jo niin paljon, että kaikesta olisi mahdoton kertoa tässä… YWAM:n toiminta on vahvasti kansainvälistä ja monikulttuurista. Nykyään n. puolet järjestön työntekijöistä on kotoisin ns. kolmannen maailman maista.

YWAM on kaikilla tasoilla vapaaehtoisjärjestö, jonka työntekijät eivät saa työstään palkkaa, vaan ovat itse vastuussa oman toimeentulonsa järjestämisestä. Tämä periaate toteutuu jokaisen työntekijän kohdalla, alkaen järjestön perustajista, Loren ja Darlene Cunninghamista.  Käytännössä työntekijät saavat tukea seurakunnilta, ystäviltään, jne.

YWAM:n henkilökunta on keski-iältään varsin nuorta. Yksi YWAM:n arvoista onkin nuorten kannustaminen ja varustaminen johtajuuteen. Monet työskentelevät YWAM:n työyhteydessä vain lyhyen aikaa, toiset koko elämänsä! YWAM-järjestön tarkoitus on olla Jumalan valtakunnan työkalu.

YWAM:n toimipisteitä ja työntekijöitä yhdistää:

  • Jokainen pysyvä henkilökunnan jäsen on suorittanut YWAM:n opetuslapseuskoulun (DTS)
  • Tunnuslause ”Tunne Jumala, ja tee hänet tunnetuksi” (Jes.6:8, Mat.28:18-20, Kol.1:10)
  • YWAM:n arvot, tarkoitus ja näky
  • Kolme tärkeintä työmuotoa: evankeliointi (Room.10:14-15), laupeudentyö (Matt.5, Ef. 2:10) ja koulutus/opetuslapseuttaminen (Mark.16:15)

YWAM:n toimipisteet ja työmuodot ovat keskenään yhteydessä ja alisteisia kansallisten ja alueellisten johtajuustiimien alle. YWAM:n kansainvälistä johtotiimiä kutsutaan nykyään kansainväliseksi vanhimmistoksi (Global Eldership).

University of the Nations -yliopisto koordinoi ja tukee YWAM:n koulutustoimintaa. University of the Nations -yliopistossa on mahdollista suorittaa myös akateeminen loppututkinto useilta aloilta.