UofN Historia

Kahdeksantoista vuotta YWAM:in perustamisen jälkeen perustettiin Pacific & Asia Christian University (PACU – vapaasti suom. Tyynenmeren & Aasian Kristillinen Yliopisto) Konan saarelle, Havaijille, Yhdysvaltoihin. PACU perustettiin kouluttamaan opiskelijoita evankeliumin levittämiseen kaikkialle yhteiskunnan rakenteisiin maailmanlaajuisesti. Suunnitelma oli perustaa seitsemän keskusta ja useita pienempiä yksiköitä kouluttamaan ja opettamaan oppilaita näillä aihealueilla. Parasta toimintatapaa suunnittelemaan ja kehittämään valittiin tiimi, joka rakensi yliopiston opintosuunnitelman. Kouluja perustettiin nopeaan tahtiin monissa maissa kuudella mantereella. Monet näistä kouluista olivat yhteistyössä PACU:n kanssa. Tästä syystä nimi PACU ei enää vastannut ja kuvannut maailmanlaajuista toimintaa, jonka seurauksena päätettiin uudeksi nimeksi ottaa University of the Nations vuonna 1988. Virallisesti uusi nimi otettiin käyttöön kesäkuun toinen päivä vuonna 1989.

U of N on ainutlaatuinen kansainvälisesti lähetystyöntekijöiden koulutuksen laajuudessaan, järjestäen koulutusta yli 140 maassa kaikilla maanosilla. Johtuen todella erilaisista opintokokonaisuuksista eri maiden välillä, U of N ei ole vielä pyrkinyt saamaan minkään tietyn maan hyväksymää opintokokonaisuutta. U of N:n koulutusjärjestelmän sisältö vastaa läheisesti niihin tarpeisiin, mitä kristityt tarvitsevat omassa työympäristössään. Kurssit vaativat todellista sitoutumista ja ahkeruutta, ja niiden opettajat ovat erikoistuneet opettamaansa aiheeseen, työskentelemällä aiheen parissa kehittäen ja rakentaen kokonaisuuksia. U of N kurssien henkilökunta on korkealuokkaista ja sitoutunutta yhteisen päämäärän saavuttamiseen.