Opitaan tekemällä

Intensiiviset koulutusohjelmat, jotka vaativat yhteistyötä ja asioiden jakamista muiden oppilaiden kanssa, sekä välittömästi luentojaksoa seuraava opitun käytäntöön pistävä kenttäjakso, ovat mahdollistamassa tavan oppia asiat tekemällä niitä käytännössä. Tutkiminen ja kehittyminen ovat tärkeitä perustarpeita yliopistolle, ja ovat suuressa roolissa evankelioimisen yhdistämisessä ihmisten tarpeisiin.
Esimerkiksi seuraavat:
•    Ravintolähteet
•    Yhdyskuntarakenne
•    Sairaanhoitoteknologia
•    Hallinto- ja yritys-suhteet
•    Informaatioteknologia (IT)
•    Ympäristötiede ja luonnosta huolehtiminen
•    Perhesuhteet