Modulaarikoulutus

U of N on kehittänyt modulaarisen lähestymistavan koulutukseen. Modulaarinen systeemi parantaa oppimista mahdollistamalla oppilaille intensiivisen ja keskittyneen ajan jokaiseen oppiaineeseen. Tyypillisesti vierailevat opettajat viettävät kokonaisen viikon, tai kaksi, opettaen omaa erikoisalaansa, mikä mahdollistaa oppilaille täydellisen keskittymisen kyseiseen aiheeseen kerrallaan. Keskitetty opiskelu yhteen aiheeseen kerrallaan valmistaa oppilaat ottamaan vastaan ne haasteet, jotka kohtaavat heitä kenttä-jaksolla.

Toinen suuri etu, joka tulee modulaarisesta koulutuksesta, on liikkumisen vapaus, jonka se suo oppilaille ja tiedekunnalle. Esimerkiksi: Kommunikointia opiskeleva oppilas voi opiskella Kommunikoinnin peruskurssin ja Valokuvauskurssin yhdellä U of N Campuksella, sekä suorittaa Valokuvauskurssia seuraavan kenttä-jakson. Tämän jälkeen hän voi valita suorittaa Videokuvaus- ja Graafisen suunnittelun-kurssit jossain muissa U of N toimipisteissä, täysin eri maissa. Oppilas ei ainoastaan suorita akateemista tutkintoa, vaan saa siinä sivussa korvaamatonta kokemusta työskennellä ja elää vieraiden kulttuurien keskellä. Nämä kokemukset antavat laajemman ymmärryksen maailman tilanteesta, ja kuinka oppilaan kyvyt ja lahjat voisivat olla parhaalla tavalla hyödyksi kaikille kansoille. U of N:n oppilaiden vapaus liikkua mahdollistaa myös ystävyyssuhteiden rakentumisen ihmisiin vieraista kulttuureista ja maista, luoden kansainvälisen ystävien verkoston.

Modulaarinen systeemi mahdollistaa erilaiset oppimistavat. Yleiset toimintatavat aihealueen ympärillä voidaan paljastaa ensimmäisenä ja erityiset yksityiskohtaiset alueet esitellään tarvittaessa, kun rakennetaan työskentely tapoja ja kykyjä kyseiseen aihealueeseen. Tällä tavalla oppilaat menevät syvemmälle ja syvemmälle yksityiskohtiin tarpeensa mukaan, mutta nämä pysyvät aina omissa asiayhteyksissään. Tämä oppimistapa on todistetusti erittäin tehokas ja oppilaita motivoiva, koska heille annetaan kaikki tarpeellinen informaatio koko kurssin tarkoituksesta.