U of N

uofnlogoYouth With A Mission tarjoaa koulutusta lähes 400 toimipisteessä, yli sadassa maassa. YWAMin kansainvälinen yliopisto on nimeltään University of the Nations, eli UofN. UofN toimii maailmanlaajuisena koulutusverkostona, jossa on kahdeksan tiedekuntaa ja hyvin monipuolinen kurssitarjonta.

UofN tarjoaa koulutusta taiteiden, seurakuntatyön, viestinnän, terveydenhuollon,  sosiaalisen työn, tieteen ja teknologian parissa. Yliopiston toimintaperiaatteena on yhdistää luokkahuoneoppiminen käytännölliseen harjoitteluun. University of the Nations -yliopiston oppilaat tulevat kaikkialta maailmasta, ja useimmat koulut ovat kaksikielisiä. Seitsemän suuremman UofN-kampuksen lisäksi UofN:n kursseja järjestetään lähes 400 YWAM:n toimipisteessä.

Suurin osa Euroopan ja Pohjois-Amerikan vanhimmista yliopistoista on alun perin perustettu seurakuntien aloitteesta, kouluttamaan palvelijoita seurakuntiin ja koko yhteiskuntaan! Samalla tavoin UofN:n tarkoituksena on kasvattaa johtajia palvelemaan kaikkia kansoja, joko seurakunnan parissa tai millä tahansa muulla yhteiskunnan aluella. Opetuslapseutuminen, luonteen kasvu ja vahvistuminen suhteessa Jumalaan on tärkeä osa UofN:n koulutusta ja kulkee muun oppimisen rinnalla.

Edellytyksenä toisen asteen UofN-kurssille osallistumiselle tai tutkinnon suorittamiselle sinun täytyy ensin suorittaa hyväksytysti Missionuorten Opetuslapseuskoulu (DTS). UofN:n kotisivuilta www.uofn.edu löydät lukuisia koulutusmahdollisuuksia! Voit kysyä lisää tietoa suoraan kurssia järjestävästä toimipisteestä.

Huomautus: Kaikki YWAM:n puitteissa järjestettävät koulutukset eivät ole rekisteröityjä UofN:n kursseja, eikä niistä niin ollen saa myöskään UofN:n opintopisteistä. Tämä kannattaa huomioida mikäli suunnittelet tutkinnon suorittamista UofN:n kautta. Tarkista UofN:n rekisteröimät kurssit (myös DTS:t) osoitteesta www.uofn.edu.