Mikä on DTS?

Aloin kertoa Bobille ja Lorrainelle maailman järkyttävistä tarpeista. Puhuin siitä, miten nuorten energia heitettiin mielestäni hukkaan. …

Meidän pitäisi värvätä ja lähettää nuoria maailmalle heti lukion jälkeen. Siten he saisivat syvemmän tarkoituksen myös myöhemmille opinnoilleen. Lähettäisimme heitä lähetystyöhön pariksi kuukaudeksi tai vuodeksi. Jokainen menisi tekemään työtä, ja maksaisi itse kulunsa. Kukaan ei pääsisi katselemaan maailmaa ilmaiseksi.

Bob kääntyi katsomaan minua ja sanoi hiljaa: ”Tehdään niin!”

Loren Cunningham : Oletko se todella Sinä, Jumala

Opetuslapseuskoulu eli Discipleship Training School (DTS) on Missionuorten University of the Nations -yliopiston peruskurssi, jonka tarkoituksena on johdattaa opiskelijoita syvempään Jumalan tuntemiseen ja auttaa jokaista löytämään omat lahjansa ja paikkansa elämässä – ja vaikkapa lähetystyössä.

Eri opetuslapseuskouluissa on hieman erilaisia painotuksia, mutta koulutuksen perusrakenne ja tavoite on sama: Tunne Jumala ja tee Hänet tunnetuksi. Opetuslapseuskouluun kuuluu aina n. 12 viikon luentojakso, sekä pääosin ulkomailla toteutettava, vähintään 8 viikon harjoittelujakso.

Opetuslapseuskouluja on järjestetty maailmanlaajuisesti yli 40 vuotta ja Suomessakin vuodesta 1974 alkaen, alun pitäen tosin eri nimellä.

Opetuslapseuskoulussa painottuu kokemuksellinen oppiminen ja yhteisöllisyys. Tyypillisen luentoviikon ohjelma on varsin intensiivinen, opetusta tai muuta toimintaa on usein kuutena päivänä viikossa. Myös luentojaksoon sisältyy jonkin verran ulospäin suuntautuvaa toimintaa, esim. vierailuja, käytännön palvelua ja tapahtumien järjestämistä. Luentojakson opettajat tulevat sekä Suomesta, että ulkomailta.

Yhdessä tekeminen ja kasvaminen on tärkeä osa opetuslapseuskoulua, kuten myös esirukous ja ylistys. OP-koulu ohjaa opiskelijoita henkilökohtaiseen kasvuprosessiin, identiteetin löytämiseen Jumalan lapsena, huolehtimaan Jumalasuhteesta ja ihmissuhteistaan sekä tunnistamaan omat lahjansa ja kutsumuksensa.

Ulkomaan harjoittelujakso, eli aktio on olennainen osa opetuslapseuskoulua. Harjoittelujaksolla päästään heti soveltamaan opittua käytäntöön ja olemaan osa Jumalan vastausta maailman haasteisiin. Ulkomaanjakson aikana tutustutaan lähetystyöhön ja kehitysyhteistyöhön vieraassa kulttuurissa, yhteistyössä esim. paikallisten seurakuntien kanssa.

Opetuslapseuskoulut ovat avoimia kaikenikäisille, jotkut kurssit tosin on erityisesti suunnattu kaikille sukupolville soveltuviksi. Esim. mahdollisuudet lasten kanssa osallistumiseen riippuvat koulusta.

Suomessa tai ulkomailla suoritettu opetuslapseuskoulu on edellytyksenä University of the Nations’n toisen asteen koulutuksiin, sekä YWAM:n työntekijänä toimimiseen. Missionuorten University of the Nations -yliopiston (www.uofn.edu) koulutuksia järjestetään lukuisissa toimipisteissä, kaikissa maanosissa.

Opetuslapseuskoulu on suunniteltu rohkaisemaan oppilaita luonteen kasvuun, rakentamaan elävää suhdetta Jumalaan, ja tunnistamaan jokaisen ainutlaatuisia lahjoja ja kutsua. Uusien kulttuurien ymmärtäminen ja kansainvälinen tietoisuus ovat jatkuvasti läsnäolevia elementtejä, valmistaen oppilaita tavoittamaan nykyisiä ja tulevia sukupolvia Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan. “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” Matt 28:19

Jos haluat hakea DTS:ään tai sinulla on kysymyksiä, ottaa suoraan yhteyttä OP-koulun järjestävään toimipisteeseen.

Ulkomailla järjestettävistä OP-kouluista löydät tietoa YWAM:n kansainvälisiltä sivuilta.