KaksiSpråkig DTS

(Suomeksi löydät, kun selaat alaspäin)

En DTS (Discipleship Training School = lärjungaskola) är en fantastiskt möjlighet för dig att lära känna Gud bättre och göra honom känd! Skolan består av två huvuddelar:

De första tre månaderna är skolans undervisningsdel. Då får vi varje vecka besök av en ny lärare med ett nytt spännande ämne, och i tillägg till detta ägnar vi mycket tid åt bön, lovsång och gemenskap. 

Efter undervisningsdelen kommer så skolans praktikdel, som också varar ca tre månader. Då reser vi i team till olika missionsfält ute i världen. Nu får du möjlighet att praktisera det du lärt dig under undervisningsdelen och dela evangeliet vidare genom ord och handlingar i en annan kultur.

De båda delarna tillsammans utgör en speciell period då Gud får verka i våra liv på ett starkt sätt. Vill du lära känna Gud på djupet och lära dig mer om hur du kan tjäna honom, är det här platsen för dig!

Varför KaksiSpråkig?

Som Finlands enda helt svenskspråkiga landskap intar Åland en unik ställning. Samtidigt finns det procentuellt sett nästan lika många finskspråkiga på Åland, som svenskspråkiga på det finska fastlandet. Utan att politiskt ta ställning, vill vi verka för en atmosfär där alla känner sig fria och accepterade i sin egen etniska och nationella identitet och med sitt modersmål. På ett särskilt sätt vill vi lyfta upp Åland och det åländska och söka Guds goda planer för detta folk.

Det KaksiSpråkiga temat är mer än ett vackert synsätt om försoning och enhet mellan svensk- och finskspråkiga. Det är också en superb möjlighet att, i en trygg och kärleksfull miljö och utifrån sina egna förutsättningar, ta steg i att lära sig det andra språket. Allt program på KaksiSpråkig DTS går på båda språken, vilket ger rikligt med tillfällen att utveckla sin hörförståelse, och i kontakten med de andra på skolan finns likaså outtömliga möjligheter att träna på att prata finska.

 

Kontakt: kaksisprakigdts(a)gmail.com , +358 45 1259136 /Zacharias Fjellander

Mer info finns: www.kaksisprakigdts.com

——————————————————————————————————————–

DTS (Discipleship Training School = opetuslapseuskoulu) on mahtava tilaisuus oppia tuntemaan Jumalaa paremmin ja tehdä hänet tunnetuksi! Koulu koostuu kahdesta osasta:

Kolme ensimmäistä kuukautta ovat koulun luentojakso. Silloin saamme opetusta viikoittain vaihtuvilta opettajilta ja aina uudesta aiheesta. Tämän lisäksi käytämme paljon aikaa rukoukseen, ylistykseen ja yhteyteen.

Luentojakson jälkeen koittaa koulun käytännönjakson vuoro, joka myös kestää kolmisen kuukautta. Silloin matkustamme useammalla tiimillä eri lähetyskentille muihin maihin. Saat mahdollisuuden laittaa käytäntöön luentojaksolla oppimasi ja kertoa evankeliumia sanoin ja teoin eri kulttuurissa.

Nämä molemmat osat yhdessä muodostavat erityisen ajanjakson, jolloin Jumala voi vaikuttaa elämissämme voimakkaalla tavalla. Jos haluat tuntea Jumalaa syvällä tavalla ja oppia lisää kuinka voit palvella Häntä, on tämä koulu sinua varten!

Miksi KaksiSpråkig?

Suomen ainoana täysin ruotsinkielisenä maakuntana Ahvenanmaalla on oma uniikki asemansa. Samanaikaisesti prosentuaalisesti Ahvenanmaalla asuu lähes yhtä monta suomenkielistä kuin manner-Suomessa asuu ruotsinkielisiä. Ilman poliittista kannanottoa haluamme olla luomassa ilmapiiriä, jossa kaikki tuntevat itsensä vapaiksi ja hyväksytyiksi oman etnisen ja kansallisen identiteettinsä ja äidinkielensä kanssa. Erityisellä tavalla haluamme olla nostamassa esille Ahvenanmaata ja ahvenanmaalaisuutta ja etsiä Jumalan hyviä suunnitelmia, jotka Hänellä on tälle kansalle.

KaksiSpråkig -teema on enemmän kuin vain kaunis näkemys sovinnosta ja yhteydestä suomen- ja ruotsinkielisten välillä. Se on myös mahtava mahdollisuus, turvallisessa ja rakkaudellisessa ympäristössä ja omista lähtökohdista käsin, ottaa askelia tämän toisen kielen opettelussa. Kaikki ohjelma KaksiSpråkig DTS:ssä järjestetään molemmilla kielillä, mikä tarjoaa suuren mahdollisuuden kehittyä kielen ymmärtämisessä, ja kontakti toisten kanssa koulussa tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harjoitella myös ruotsin puhumista. Sinun siis ei tarvitse osata ruotsia hakeaksesi kouluun, kaikki ohjelma järjestetään sekä suomeksi että ruotsiksi. 

 

Lisätietoja: kaksisprakigdts(a)gmail.com , +358 45 1259136 /Zacharias Fjellander

Lisää infoa löytyy: www.kaksisprakigdts.com