OP-koulu

Aloin kertoa Bobille ja Lorrainelle maailman järkyttävistä tarpeista. Puhuin siitä, miten nuorten energia heitettiin mielestäni hukkaan. …

Meidän pitäisi värvätä ja lähettää nuoria maailmalle heti lukion jälkeen. Siten he saisivat syvemmän tarkoituksen myös myöhemmille opinnoilleen. Lähettäisimme heitä lähetystyöhön pariksi kuukaudeksi tai vuodeksi. Jokainen menisi tekemään työtä, ja maksaisi itse kulunsa. Kukaan ei pääsisi katselemaan maailmaa ilmaiseksi.

Bob kääntyi katsomaan minua ja sanoi hiljaa: ”Tehdään niin!”

Loren Cunningham : Oletko se todella Sinä, Jumala

 

Kaipaatko elämääsi suunnanmuutosta?
Etsitkö omaa paikkaasi Jumalan valtakunnassa?
Tahdotko vahvistua identiteetissäsi Jumalan lapsena, kasvaa lähemmäksi Jumalaa ja tehdä Hänet tunnetuksi, kenties maailman ääriin asti?

Opetuslapseuskoulu eli Discipleship Training School (DTS) on YWAMin University of the Nations -yliopiston peruskurssi, jonka tarkoituksena on johdattaa opiskelijoita syvempään Jumalan tuntemiseen ja auttaa jokaista löytämään omat lahjansa ja paikkansa elämässä – ja vaikkapa lähetystyössä.

Eri opetuslapseuskouluissa on hieman erilaisia painotuksia, mutta koulun perusrakenne ja tavoite on sama: Tunne Jumala ja tee Hänet tunnetuksi. YWAM:n opetuslapseuskouluun kuuluu aina n. 12 viikon luentojakso, sekä pääosin ulkomailla toteutettava, vähintään 8 viikon harjoittelujakso.

Opetuslapseuskouluja on järjestetty maailmanlaajuisesti yli 40 vuotta ja Suomessakin vuodesta 1974 alkaen, alun pitäen tosin eri nimellä.

Tulevia opetuslapseuskouluja:

– Couples DTS  Ruurikkalassa – etenkin aviopareille ja perheille – syyskuussa 2017
Cross Border DTS Rovaniemellä, syyskuussa2017
Urban Impact DTS Tampereella, syyskuussa 2017
Reach DTS Helsingissä, syyskuussa 2017
KaksiSpråkig DTS Ahvenanmaalla, syyskuussa 2017
Education DTS Tampereella, tammikuussa 2018
Heart for Israel DTS Ruurikkalassa, tammikuussa 2018

Opetuslapseuskoulussa painottuu kokemuksellinen oppiminen ja yhteisöllisyys. Tyypillisen luentoviikon ohjelma on varsin intensiivinen, opetusta tai muuta toimintaa on usein kuutena päivänä viikossa. Myös luentojaksoon sisältyy jonkin verran ulospäin suuntautuvaa toimintaa, esim. vierailuja, käytännön palvelua ja tapahtumien järjestämistä. Luentojakson opettajat tulevat sekä Suomesta, että ulkomailta.

Yhdessä tekeminen ja kasvaminen on tärkeä osa opetuslapseuskoulua, kuten myös esirukous ja ylistys. OP-koulun tarkoitus on ohjata opiskelijoita henkilökohtaiseen kasvuprosessiin, identiteetin löytämiseen Jumalan lapsena, huolehtimaan Jumalasuhteesta ja ihmissuhteistaan sekä tunnistamaan omat lahjansa ja kutsumuksensa.

Ulkomaan harjoittelujakso, eli aktio on olennainen osa opetuslapseuskoulua. Harjoittelujaksolla päästään heti soveltamaan opittua käytäntöön ja olemaan osa Jumalan vastausta maailman haasteisiin. Ulkomaanjakson aikana tutustutaan lähetystyöhön ja kehitysyhteistyöhön vieraassa kulttuurissa, yhteistyössä esim. paikallisten seurakuntien kanssa.

Opetuslapseuskoulut ovat avoimia kaikenikäisille, jotkut kurssit tosin on erityisesti suunnattu kaikille sukupolville soveltuviksi. Esim. mahdollisuudet lasten kanssa osallistumiseen riippuvat koulusta. Ulkomaanharjoittelujaksoon osallistuminen voi edellyttää, kohdemaasta riippuen, kohtuullista terveyttä ja fyysistä suorituskykyä.

Opetuslapseuskoulut järjestetään Suomen teologisen opiston monimuotokoulutuksena, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus hakea opintoihin Kelan opinto- tai aikuisopintotukea.  Opintoihin sisältyy itsenäistä opiskelua verkossa sekä yhteisöllistä oppimista YWAMin keskuksissa sekä viikon jaksolla Teologisella opistolla Tampereella.

Suomessa tai ulkomailla suoritettu YWAM:n opetuslapseuskoulu on edellytyksenä University of the Nations’n toisen asteen koulutuksiin, sekä YWAMin työntekijänä toimimiseen. University of the Nations -yliopiston (www.uofn.edu) koulutuksia järjestetään lukuisissa toimipisteissä, kaikissa maanosissa.

Opetuslapseuskoulu on suunniteltu rohkaisemaan oppilaita kehittämään omaa henkilökohtaista luonnettaan, rakentamaan elävää suhdetta Jumalaan, ja tunnistamaan jokaisen ainutlaatuisia lahjoja ja kutsua. Uusien kulttuurien ymmärtäminen ja kansainvälinen tietoisuus ovat jatkuvasti läsnäolevia elementtejä, valmistaen oppilaita tavoittamaan nykyisiä ja tulevia sukupolvia Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan. “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” Matt 28:19

Kaikkiin opetuslapseuskouluihin haetaan yhteisellä lomakkeella, joka löytyy täältä.