Ahvenanmaa

(På svenska nedanför)

Muutama vuosi sitten koimme kuinka Jumala puhui Missionuorten työn aloittamisesta Ahvenanmaalla. Tämä oli suuri ilonaihe meille, koska olimme jo usean vuoden ajan kantaneet Ahvenanmaata sydämissämme.

Kun olemme kulkeneet eteenpäin tämän näyn kanssa, olemme saaneet huomata Jumalan valmistelleen tätä. Kesällä 2016 järjestettiin ensimmäinen opetuslapseuskoulu Ahvenanmaalla ja seuraava koulu järjestetään syksyllä 2017! Lue lisää

 

Näkymme Ahvenanmaan työlle: Version 8

Me haluamme…

… seistä yhdessä Ahvenanmaan seurakuntien kanssa rakentaaksemme Jumalan valtakuntaa täällä

… nähdä ahvenanmaalaisten nuorten tulevan uskoon, kasvavan uskossaan ja jakavan uskoaan eteenpäin

… varustaa ja lähettää aalloittain ahvenanmaalaisia lähetystyöntekijöitä kaikkeen maailmaan

 

Yhteyshenkilö:

Zacharias Fjellander, zacharias.fjellander(a)gmail.com , +358 45 1259136

——————————————————————————————————————–

För några år sedan upplevde vi hur Herren talade till oss om att starta upp Ungdom Med Uppgift på Åland. Tilltalet gladde oss, eftersom vi då redan under flera år hade burit Åland på våra hjärtan.

När vi har gått framåt med visionen har vi tydligt kunnat märka hur Herren har förberett detta, och nu är tiden inne för att skrida till verket – sommaren 2016 var det dags för UMU:s första lärjungaskola på Åland! Nästa lärjungaskola börjar i slutet av augusti 2017. Läs mer…

 

Vår vision:

Vi vill…

…stå tillsammans med församlingarna på Åland för att bygga Guds rike här

…se åländska ungdomar komma till tro, växa i tro och dela sin tro vidare

…träna och utrusta en våg av missionärer från Åland till hela världen

 

Kontaktperson:

Zacharias Fjellander, zacharias.fjellander(a)gmail.com , +358-45-1259136