Uncategorized

YWAM Finland ry ja Suomen teologinen opisto koulutusyhteistyöhön

Posted in Uncategorized on September 2nd, 2016 by Marjo Loponen – Comments Off on YWAM Finland ry ja Suomen teologinen opisto koulutusyhteistyöhön

TIEDOTE

Julkaisuvapaa 2.9.2016

 

Suomen teologinen opisto ja YWAM Finland koulutusyhteistyöhön!

 

Suomen teologinen opisto ja YWAM Finland ry ovat allekirjoittaneet sopimuksen koulutusyhteistyöstä. Yhteistyö on alkanut syyskuun alussa, sopimusta on valmisteltu kevään ja kesän aikana.

Suomen teologinen opisto toimii koulutuksen järjestäjänä koulutusyhteistyössä YWAM Finland ry:n kanssa järjestäen University of the Nations – yliopiston kanssa yhteensopivia kursseja. Kurssit toteutetaan osapuolten yhdessä laatimien opetussuunnitelmien mukaisesti. Yhteistyösopimuksen myötä YWAMin opiskelijat saavat myös opintososiaaliset edut.

Tampereella Suomen teologisen opiston Teopoliksella alkaa ensimmäinen opetuslapseuskoulu tammikuussa 2017.

– Sopimus antaa hienon mahdollisuuden yhdistää koulutusosaamista ja voimia evankeliumin tehokkaammaksi etenemiseksi sekä koti- että ulkomailla, Suomen teologisen opiston rehtori Simo Lintinen toteaa tyytyväisenä.

Suomen teologinen opisto on palkannut koulutusyhteistyöhön koulutussuunnittelijan. Tehtävään valittiin molempien osapuolten esityksestä KM Maarit Laakkonen, joka on aiemmin toiminut mm. Espoon Kristillisen koulun rehtorina.

Lisätietoja:

Timo Lehikoinen                                        Marjo Loponen
opintojohtaja                                               hallituksen puheenjohtaja
Suomen teologinen opisto                        YWAM Finland ry
p. 040 767 7157                                           p. 050 910 2333

 

 

YWAM Finland Facebookissa & Instagramissa – liity mukaan!

Posted in Uncategorized on October 21st, 2015 by Tiina Fjellander – Comments Off on YWAM Finland Facebookissa & Instagramissa – liity mukaan!

Haasta varusta vaikuta FB ja insta UUSI banneri

 

YWAM Finland ryhmä on ollut jo vuosia Facebookissa ja lähenemmekin 500 jäsenen määrää. Jos et vielä ole liittynyt joukkioon, kannattaa se tehdä nyt. Ryhmä on tarkoitettu kaikille YWAM Finlandin toiminnasta kiinnostuneille. Myös te, jotka olette tehneet DTS:n jossain muualla päin maailmaa, liittykää ihmeessä ryhmään mukaan. Ryhmä tiedottaa mm. koulutusmahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla ja yrittää myös parhaansa mukaan pitää ikkunaa laajaan YWAM:n maailmaan.

Eiköhän saman tien rikota tuo 500 jäsenen määrä? Liity mukaan tästä.

 

YWAM Finland löytyy myös Instagramista (@ywamfinland). Liity ihmeessä seuraamaan kuulumisiamme!

Opetuslapseuskoulu… Olisiko se minunkin juttu?

Posted in Uncategorized on July 3rd, 2015 by Tapio – Comments Off on Opetuslapseuskoulu… Olisiko se minunkin juttu?

Kaipaatko suunnanmuutosta elämään? Etsitkö omaa paikkaasi Jumalan valtakunnassa? Tahdotko vahvistua identiteetissäsi Jumalan lapsena ja tehdä Hänet tunnetuksi …kenties maailman ääriin asti?

Entä oletko valmis kasvukipuihin…?

Opetuslapseuskoulu eli Discipleship Training School (DTS) on kansainvälinen ja haastava peruskurssi nuorille ja kaikenikäisille. OP-koulun tarkoituksena on johdattaa opiskelijoita syvempään Jumalan tuntemiseen ja auttaa jokaista löytämään omat lahjansa ja paikkansa elämässä – ja vaikkapa lähetystyössä.

DTS on myös YWAM:n University of the Nations -yliopiston peruskurssi, joka avaa mahdollisuuksia jatko-opintoihin UofN:ssa ympäri maailmaa. Eri kouluissa on hieman erilaisia painotuksia, mutta koulun perusrakenne ja tavoite on sama: Tunne Jumala ja tee Hänet tunnetuksi. Opetuslapseuskouluun kuuluu aina n. 12 viikon luentojakso, sekä pääosin ulkomailla toteutettava, vähintään 8 viikon harjoittelujakso, eli aktio.

Opetuslapseuskoulussa painottuu kokemuksellinen oppiminen, yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus. Tyypillisen luentoviikon ohjelma on intensiivinen, opetusta tai muuta toimintaa on usein kuutena päivänä viikossa. Myös luentojaksoon sisältyy jonkin verran ulospäin suuntautuvaa toimintaa, esim. vierailuja, käytännön palvelua ja tapahtumien järjestämistä. Luentojakson opettajat tulevat sekä Suomesta, että ulkomailta.

Yhdessä tekeminen ja kasvaminen on tärkeä osa opetuslapseuskoulua, kuten myös esirukous ja ylistys. OP-koulun tarkoitus ohjata opiskelijoita henkilökohtaiseen kasvuprosessiin, identiteetin löytämiseen Jumalan lapsena, huolehtimaan jumalasuhteesta ja ihmissuhteistaan sekä tunnistamaan omat lahjansa ja kutsumuksensa.

Ulkomaanharjoittelu, eli aktio on olennainen osa opetuslapseuskoulua. Harjoittelujaksolla päästään heti soveltamaan opittua käytäntöön ja etsimään omaa paikkaa osana Jumalan vastausta maailman haasteisiin. Ulkomaanjakson aikana tutustutaan lähetystyöhön ja kehitysyhteistyöhön vieraassa kulttuurissa, yhteistyössä esim. paikallisten seurakuntien ja YWAM:n työpisteiden kanssa.

Opetuslapseuskoulut ovat avoimia kaikenikäisille, jotkut kurssit tosin on erityisesti suunnattu kaikille sukupolville soveltuviksi. Esim. mahdollisuudet lasten kanssa osallistumiseen riippuvat koulusta. Opiskelijoiden ikähaitari on viime vuosina vaihdellut 18-72 v.

Suomessa tai ulkomailla suoritettu YWAM:n opetuslapseuskoulu on edellytyksenä University of the Nations -yliopiston monipuolisiin toisen asteen koulutuksiin, sekä YWAM:n työntekijänä toimimiseen. OP-koulu myös yhdistää sinut yli miljoonan muun ihmisen kanssa, jotka ovat tehneet DTS:n. Opetuslapseuskoulut Suomessa toteutetaan yhteistyössä Suomen teologisen opiston kanssa (www.teologinenopisto.fi). Koulutuksiin on nykyään mahdollista hakea opintotukea.

Opetuslapseuskoulun on tarkoitus olla myös henkilökohtainen kasvuprosessi, aika sinulle keskittyä Jumalaan, rakentamaa suhdetta Jumalaan, ja oppia löytämään omia lahjojasi ja kutsuasi. Samalla kuitenkin yhteisöllisyys ja yhdessä kasvaminen on tärkeää. Uusien kulttuurien ymmärtäminen ja kansainvälinen tietoisuus ovat jatkuvasti läsnäolevia elementtejä läpi kurssin, valmistaen oppilaita tavoittamaan nykyisiä ja tulevia sukupolvia Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan. “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” Matt 28:19

Jos haluat hakea DTS:ään tai sinulla on kysymyksiä, ota suoraan yhteyttä järjestävään YWAM-toimipisteeseen.

So… Miksi ei?