Opetuslapseuskoulu… Olisiko se minunkin juttu?

Kaipaatko suunnanmuutosta elämään? Etsitkö omaa paikkaasi Jumalan valtakunnassa? Tahdotko vahvistua identiteetissäsi Jumalan lapsena ja tehdä Hänet tunnetuksi …kenties maailman ääriin asti?

Entä oletko valmis kasvukipuihin…?

Opetuslapseuskoulu eli Discipleship Training School (DTS) on kansainvälinen ja haastava peruskurssi nuorille ja kaikenikäisille. OP-koulun tarkoituksena on johdattaa opiskelijoita syvempään Jumalan tuntemiseen ja auttaa jokaista löytämään omat lahjansa ja paikkansa elämässä – ja vaikkapa lähetystyössä.

DTS on myös YWAM:n University of the Nations -yliopiston peruskurssi, joka avaa mahdollisuuksia jatko-opintoihin UofN:ssa ympäri maailmaa. Eri kouluissa on hieman erilaisia painotuksia, mutta koulun perusrakenne ja tavoite on sama: Tunne Jumala ja tee Hänet tunnetuksi. Opetuslapseuskouluun kuuluu aina n. 12 viikon luentojakso, sekä pääosin ulkomailla toteutettava, vähintään 8 viikon harjoittelujakso, eli aktio.

Opetuslapseuskoulussa painottuu kokemuksellinen oppiminen, yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus. Tyypillisen luentoviikon ohjelma on intensiivinen, opetusta tai muuta toimintaa on usein kuutena päivänä viikossa. Myös luentojaksoon sisältyy jonkin verran ulospäin suuntautuvaa toimintaa, esim. vierailuja, käytännön palvelua ja tapahtumien järjestämistä. Luentojakson opettajat tulevat sekä Suomesta, että ulkomailta.

Yhdessä tekeminen ja kasvaminen on tärkeä osa opetuslapseuskoulua, kuten myös esirukous ja ylistys. OP-koulun tarkoitus ohjata opiskelijoita henkilökohtaiseen kasvuprosessiin, identiteetin löytämiseen Jumalan lapsena, huolehtimaan jumalasuhteesta ja ihmissuhteistaan sekä tunnistamaan omat lahjansa ja kutsumuksensa.

Ulkomaanharjoittelu, eli aktio on olennainen osa opetuslapseuskoulua. Harjoittelujaksolla päästään heti soveltamaan opittua käytäntöön ja etsimään omaa paikkaa osana Jumalan vastausta maailman haasteisiin. Ulkomaanjakson aikana tutustutaan lähetystyöhön ja kehitysyhteistyöhön vieraassa kulttuurissa, yhteistyössä esim. paikallisten seurakuntien ja YWAM:n työpisteiden kanssa.

Opetuslapseuskoulut ovat avoimia kaikenikäisille, jotkut kurssit tosin on erityisesti suunnattu kaikille sukupolville soveltuviksi. Esim. mahdollisuudet lasten kanssa osallistumiseen riippuvat koulusta. Opiskelijoiden ikähaitari on viime vuosina vaihdellut 18-72 v.

Suomessa tai ulkomailla suoritettu YWAM:n opetuslapseuskoulu on edellytyksenä University of the Nations -yliopiston monipuolisiin toisen asteen koulutuksiin, sekä YWAM:n työntekijänä toimimiseen. OP-koulu myös yhdistää sinut yli miljoonan muun ihmisen kanssa, jotka ovat tehneet DTS:n. Opetuslapseuskoulut Suomessa toteutetaan yhteistyössä Suomen teologisen opiston kanssa (www.teologinenopisto.fi). Koulutuksiin on nykyään mahdollista hakea opintotukea.

Opetuslapseuskoulun on tarkoitus olla myös henkilökohtainen kasvuprosessi, aika sinulle keskittyä Jumalaan, rakentamaa suhdetta Jumalaan, ja oppia löytämään omia lahjojasi ja kutsuasi. Samalla kuitenkin yhteisöllisyys ja yhdessä kasvaminen on tärkeää. Uusien kulttuurien ymmärtäminen ja kansainvälinen tietoisuus ovat jatkuvasti läsnäolevia elementtejä läpi kurssin, valmistaen oppilaita tavoittamaan nykyisiä ja tulevia sukupolvia Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan. “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” Matt 28:19

Jos haluat hakea DTS:ään tai sinulla on kysymyksiä, ota suoraan yhteyttä järjestävään YWAM-toimipisteeseen.

So… Miksi ei?