Elä ja Opi-koulutus

Opi elämällä filosofia rakentuu ajatukselle luoda yhteisö, jossa oppilaat, henkilökunta ja opettajat elävät, syövät ja opiskelevat tiiviissä yhteydessä, ja tällä tavalla maksimoidaan oppimismahdollisuudet ja tilanteet. Jeesus eli näin opetuslapsiensa kanssa. Toinen samanlainen raamatullinen esimerkki löytyy Vanhasta testamentista, profeettojen koulutuksesta. Nämä koulut luovat yhteisten arvojen yhteisön, jossa ”oppilas” ja ”tiedekunta” oppivat yhdessä ja pyrkivät tavoittamaan muita tuomaan muutosta sekä yksilöihin sekä yhteiskuntaan.

Me uskomme, että paras tapa oppia on ihmissuhteiden kautta. Painotus on vahvasti turvallisella ilmapiirillä, joka syntyy oppilaiden ja henkilökunnan toimivista suhteista, ja tätä kautta saavutetaan optimaalinen oppimiskokemus. Vapaamuotoinen oppiminen tapahtuu normaalin elämän keskellä, syvien ihmissuhteiden kautta, oppien elämällä normaalia elämää. Epämuodollinen oppiminen tapahtuu monilla tavoilla, mutta selkein esimerkki on työharjoittelu tai kenttäjakso, jossa kohdataan todellisen elämän ja työn haasteet. Muodollinen koulutus on sitä systemaattisesti suunniteltujen konseptien ja esitetyn informaation jakamista, joka tapahtuu tyypillisesti luokkahuoneessa tai kentällä. Kaikilla näillä opetustavoilla oppilasta rohkaistaan etsimään Jumalan tahtoa omaan elämäänsä.

UofN:n opi elämällä -kokonaisuus on prosessi, jossa oppilas oppii elämällä yhteisön keskellä. Se perustuu raamatulliseen periaatteeseen, jossa kristityt yhdessä pyrkivät saavuttamaan yhteisen päämäärän. Tästä syystä tiimityöskentelyllä on iso rooli koulutuksessa. Oppilaita opetetaan usein tiimeissä, kuten lääkintä- ja kriisiaputiimeissä, tuotanto- ja tutkintatiimeissä, tai matkustettaessa yhdessä tiimissä, joka esiintyy ympäri maailman. Tiimityöskentely opettaa jakamaan asiat ja elannon, ideat ja taidot, sekä toimimaan yhdessä hyödyntäen toinen toisensa lahjoja. Monipuolinen toiminta ja yhdessä tekeminen antaa ihmissuhteille mahdollisuuden kehittyä henkilökunnan ja oppilaiden välillä.

By | 2018-02-22T13:19:25+00:00 toukokuu 31st, 2017|Kommentit pois päältä artikkelissa Elä ja Opi-koulutus